Volby Home English

Rovnost - LiRA o drogách

13. 3. 2002 - LiRA

Brno* Legalizace měkkých drog je podle předsedy Liberální reformní strany Milana Hamerského nejlepším prostředkem, jak snížit korupci justice a bezpečnostních složek. „Je věcí každého, zda si bude chtít ničit zdraví, nebo ne. Bezbřehá kriminalizace uživatelů drog však podporuje zisky mafie a vede ke korupci státních úředníků,“ řekl Hamerský.

„Dosavadní kriminalizace uživatelů měkkých drog je zcela bezvýsledná,“ dodal. Jedinou možností, jak se s drogovou kriminalitou vypořádat, je podle něj zrušení ustanovení o trestnosti držení většího než malého množství drogy. Narkotika by měli odborníci rozdělit na měkké a tvrdé drogy, přičemž držení měkkých drog by nemělo být trestné,“ míní Hamerský.

„Problémem přece není užívání drog, ale s tím spojená problematika kriminality a moc mafie,“ doplnil Hamerský. Měkké drogy by se podle Liberální reformní strany měly prodávat na obcemi vyhrazených místech. Hamerský se odvolává na zkušenosti z Nizozemska. „Jedině prodej, který je pod kontrolou, je nejlepším lékem proti černému obchodu s narkotiky a s tím spojené kriminality,“ dodal.