Volby Home English

Prohlášení LiRA

19. 3. 2002 - LiRA

"Liberální reformní strana za svůj hlavní úkol považuje promyšlené, soustavné a důsledné rozšiřování a hájení prostoru politické a ekonomické svobody." stanovy LiRA

"Vláda není řešením problému. Vláda je problém!"R. Reagan

"Nejobyčejněji se se slovem liberální spojuje smysl rozumných a povážlivých přátel prokroku a svobody." K.H.Borovský, 1850

Myslíte si také, že je rozumné svobodně žít v tolerantní společnosti a právním státě?
Víte co je pro to možné udělat?

Protože věříme ve standardní metody politické činnosti a protože si myslíme, že svobodná soutěž politických stran je nejvýznamnějším způsobem mocenského působení, založili jsme Liberální reformní stranu (LiRA).

Chceme připravovat, podporovat a prosazovat liberální reformy, které budou směřovat k větší možnosti uplatnění jedince, ke svobodnému životu s co nejmenší mírou příkazů, zákazů a donucení.

Jako každá politická strana chceme usilovat o volené funkce v naší zemi a to buď vlastními silami a nebo ve spolupráci s nám blízkými subjekty, které lze najít v pravé části politického spektra. Budeme podporovat stranické i nezávislé kandidáty, kteří svými postoji a hlavně činy dokazují, že mají obdobné cíle jako my.

Naše strana chce být hospodárným, flexibilním a životaschopným společenstvím otevřeným všem příznivcům ke spolupráci a všem odpůrcům k diskusi.

Důležité: strana sama o sobě nic nevytvoří, nerozhodne, nezmění, to organizace nedokáže - nemá hlavu ani ruce. To mohou jen lidé, její členové a aktivní příznivci, kteří si určí své zájmy a jsou ochotni je svými činy prosazovat.

Podpořte nás, přidejte se k liberálům!