Volby Home English

Sjezd LiRA zvolil vedení, vznikne "4Koalice"?

26. 3. 2002 - LiRA

1) I. ustavující sjezd Liberální reformní strany

 • zvolil předsedou Mgr. Milana Hamerského
 • zvolil místopředsedy Ing. Martina Jareše a Pavla Weisse
 • rozhodl o kandidatuře LiRA ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR
 • vyzval ostatní liberální strany – Občanskou demokratickou alianci, Cestu změny a Naději ke spolupráci v nadcházejících volbách

Programové cíle LiRA

LiRA chce mimo jiné prosazovat tyto programové cíle, o kterých je přesvědčena, že nejsou v současné politické diskusi dostatečně zastoupeny:

 • svobodný trh s byty
 • odstátnění a zefektivnění vzdělávacího systému
 • zrušení základní vojenské služby do 30.9. 2003
 • dekriminalizace návykových látek
 • dekriminalizace všech politických a společenských názorů
 • zrušení dotací politickým stranám
 • snížení počtu ministerstev ze 14 na 9, snížení počtu státních úředníků o 50%
 • účinný boj s korupcí otevřeností úředních postupů
 • příjmové daně a DPH – 15%
 • uvolnění trhu práce, prodej pracovních a pobytových víz cizincům
 • důsledná penzijní reforma
 • zrušení Benešových dekretů
 • přímá volba starostů
 • privatizace Telecomu, ČD, ČP, ČRo1-3, ČT1, ČTK, Státních lesů a půdy

2) Vznikne 4Koalice poprvé jako právní subjekt? - spolupráce liberálních stran

Oceňujeme zájem Cesty změny, ODA i Naděje na společném jednání, které se uskuteční 28. března. V těchto jednáních budeme navrhovat vytvoření společné kandidátky pod pracovním názvem „4Koalice“ nebo „Pól svobody, změny a naděje“.

Průzkumy podporují názor, že veřejnost by dala výraznou podporu JEDNOMU novému, věrohodnému, liberálnímu subjektu.

3) Daně mohou být jednoduché a průhledné

LiRA představí tento týden svůj návrh daňového přiznání pro fyzické a právnické osoby (FO, PO). Tento koncept je postaven na akademickém modelu vytvořeném špičkovými ekonomy z USA. Od zavedení tohoto systému si slibujeme zjednodušení současného daňového přiznání.

Současné daňové přiznání pro FO má 8 stran(A4) samotného přiznání a 16 stran(A4) pokynů k vyplnění. V našem návrhu by stačil jediný list A4, na nějž by se vešlo obojí.

Za úplně nejlepší variantu považujeme vyplňování i odesílání daňového přiznání pomocí internetu přes non-stop fungující podatelnu.

V oblasti daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění bude LiRA prosazovat jejich maximální zjednodušení. Prvním krokem právně-technického charakteru je účtování odvodů na sociální a zdravotního pojištění u zaměstnanců hrazených zaměstnavatelem na výplatní pásce tak, aby odrážela skutečné náklady zaměstnavatele za zaměstnance. Tím by došlo k větší transparentnosti celého systému, tak aby zaměstnanec znal svoji skutečnou „hrubou“ mzdu a ne jako dosud „polohrubou“.

LiRA podporuje celkové snížení odvodů a plateb a následné zlevnění práce jako nejlepší prostředek v boji s nezaměstnaností.