Volby Home English

Liberation Day

4. 5. 2002 - LiRA

LiRA podpořila pořadatele Liberation Day 4.5.2002 v Brně. Akce se zúčastnil předseda LiRA Milan Hamerský. Ve svém projevu se přihlásil k myšlenkám dekriminalizace všech návykových látek (měkkých urychleně) a postupnému odstranění ingerence státu do této oblasti.

Připomněl, že LiRA není spokojena s existujícím stavem všudy přítomného státu, který s pochybnou argumentací omezuje svobodu nakládat se svým tělem (návykové látky), svobodu názorů a jejich šíření (kauza Zítko, paragraf 188a), svobodu pohybu (vízová povinnost), apod.

LiRA vidí riziko odchodu mladých lidí toužících po svobodě z ČR ať již do států v Evropě nebo i do zámoří.

LiRA navrhuje dekriminalizaci měkkých drog a realizaci „holandského modelu“ tolerovaného prodeje měkkých drog v obcemi vyhrazených obchodech.