Volby Home English

Nedůstojná hra o předsedu NKÚ

8. 2. 2004 - Milan J. Hamerský

Mnoho měsíců od smrti předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu L. Voleníka zůstává jeho post neobsazen. Poslanci již dvakrát neúspěšně volili jeho nástupce. Na nadcházející schůzi Poslanecké sněmovny se o to pokusí znovu. Tentokrát jsou ve hře dvě nová jména. Ke dvakrát neúspěšnému kandidátovi ODS Miroslavu Benešovi, postaví ČSSD svého člena a současného místopředsedu NKU Tešnara. Unionističtí poslanci si „osvojili“ návrh liberálů (LiRA, CZ, ODA) a navrhnou na plénu Bohdana Dvořáka. Lidovci už stačili unionisty pokárat, že zbytečně staví osobu, která prý nemá šanci. Jak je u nich zvykem, nebaví se o kvalitách Bohdana Dvořáka, ale o tom, zda půjde „zobchodovat“ a co z toho budou mít.

Tentokrát lidovcům hrozí, že vyjdou naprázdno. Rýsuje se obchod bez nich. ODS za podporu socialistického kandidáta na předsedu NKÚ získá podporu socialistů na funkci místopředsedy NKÚ pro M. Beneše. Pan prezident oba rád jmenuje. Podaří se mu přistřihnout křídla další instituci, která svojí nezávislostí zlobila mocné. Po instalaci naprosto nevhodného P. Rychetského do čela Ústavního soudu dojde i na umravnění NKÚ. Další institucí na řadě je Klausem mnohokrát kritizovaná Rada České národní banky, při jejímž jmenování není prezident ničím omezován.

Nejvyšší kontrolní úřad si pod vedením L. Voleníka vydobyl vysokou prestiž doma i v zahraničí. Patří k nejsilnějším kontrolním úřadům v Evropě. Jeho síla byla dána nejen dobře zakotveným postavením v zákoně, ale především charismatickým předsedou. Po jeho odchodu se politici stran zastoupených v Poslanecké sněmovně nenamáhali hledáním nejvhodnějšího kandidáta, ale úvahami o tom, komu a za co by tuto trafiku dali.

Kandidát liberálů Bohdan Dvořák má z kandidátů nejlepší předpoklady dané jak svojí dosavadní víceletou činností v krajské pobočce NKÚ, tak svými veřejnými postoji. Jako předseda KAN a místopředseda ODS byl znám svým nekompromisním postojem k nejrůznějším nepravostem. Dnes je místopředsedou vážené instituce věnující se boji s korupcí – Transparency international.

Volba předsedy NKÚ je tajná a tak nám zbývá malá naděje, že část nekomunistických poslanců nebude hrát hru podle not obchodníků s politikou, ale bude volit s ohledem na zájem českých občanů.