Volby Home English

Radim Valenčík jr.:Měním operátora, značka: číslo s sebou

10. 9. 2004 - IKHB

Na světě je další regulace, které má „chránit“ konkurenci. Jmenuje se přenositelnost čísla. Bude-li kterýkoli zákazník chtít změnit mobilního operátora, ponechá si své stávající číslo včetně předvolby. Na první pohled uživatelsky příjemná změna. Ale na druhý?

Podobná strategie by byla naprosto v pořádku, pokud by se (dva či tři) provozovatelé mobilních sítí svobodně dohodli, že takto chtějí vyjít svým zákazníkům vstříc. Násilný zásah, jako je tento, však nemůže nikomu prospět. Obhájci zákona argumentovali tím, že podobná situace je i u služeb pevného spojení. Samo srovnávání „trhu“ pevného spojení, kde byl mnoho let státem udělený monopol jedné firmě, s trhem mobilního spojení, kde působí tři soukromé firmy, je naprosto nekorektní. (Pomiňme, že oba trhy jsou stále těžce regulovány a získávání licence na provoz mobilní sítí je také svým způsobem monopol).

Podstata problému je jinde. Takto nařízené „konkurenční“ jednání totiž pouze poškodí zákazníky. Poskytovatelé služeb budou mít menší jistotu budoucího cash-flow (i když díky kouzlu velkých čísel situace nebude tak hrozná). Tím pádem se budou chtít jistit, například zvýšením ceny. To je ale málo pravděpodobné, spíše dojde ke skrytému zdražování – pomalejší pokles cen a pomalejší zavádění nových služeb. Další drobnou nepříjemností je to, že předvolba přestane být „dobrou adresou“ a člověk s číslem 602 bude využívat tarif Slyším vás, nebo jak se jmenuje.

Zákon je zkrátka absurdní. Připomínat, že lidé, podepisující smlouvu, se k omezení operátora a změny čísla zavázali dobrovolně kvůli jiným výhodám, je snad zbytečné. Na dokreslení hlouposti zákona si představme situaci, kdy by zákonodárce mohl rovněž chtít zakročit. Využíváte například služeb pronájmu kanceláře na Václavském náměstí. Pronajímatel začne požadovat vyšší nájemné, takže smlouvu ukončíte a kancelář přestěhujete. Co teď ale s vizitkami a hlavičkovými papíry? Udělat nové? Proč raději nepřijmout zákon, umožňující ponechat si stejnou poštovní adresu? Navíc okořeněný tím, že uloží bývalému pronajímateli vybírat vám poštovní schránku a na své náklady vám poštu dopravit na novou adresu. Šílené? Ne, je zde použita naprosto stejná „logika“, jako u zákona o přenositelnosti čísla.

Znovu opakuji: pokud se dvě strany svobodně domluví, pak každý z těchto nápadů může být prospěšný. Jenže konkurenci, trh, ani svobodu, nelze nařídit. Srovnejme tuto situaci s fyzikou. U některých elementárních částic dochází při jejich pozorování ke změně jejich kvality. Nikdy nemůžeme pozorovat určitou elementární částici, protože ve chvíli, kdy ji začněme pozorovat, stává se jinou. Tak je to i s trhem. I kdybychom jej dokonale znali a chápali jeho zákonitosti, tím, že je někde uměle vytvoříme, přestanou platit. Nelze vytvořit trh. Procesem „tvorby“ přestává jeho sebedokonalejší kopie obsahovat jeho vlastnosti. Pochopení této zákonitosti v ekonomii může být stejně významné, jako výše uvedené pochopení zákonitostí kvantové fyziky. Nebo ještě významnější.

Autor je místopředsedou Institutu K.H. Borovského web