Volby Home English

P.Matějů: Oznámení o vzdání se kandidatury

12. 9. 2004 - LiRA

Dne 9.9. 2004 jsem se rozhodl vzdát se kandidatury ve volbách do Senátu v roce 2004. V době, kdy jsem podal v obvodě č. 22 (Praha 10) přihlášku k registraci, nebylo známo, že totéž udělá na poslední chvíli i Jaromír Štětina, který původně uvažoval o kandidatuře za Prahu 11.
Ačkoli stále cítím podporu těch, kteří mi kandidaturu jako nezávislému kandidátovi nabídli (Liberální reformní strana) i významných osobností, které mě v tomto rozhodnutí podporovaly, nechci ve volbách stát proti člověku, kterého si vážím. Navíc, volební souboj s Jaromírem Štětinou by byl v rozporu s mým přesvědčením, že v Senátu, stejně jako v celé české politice, je třeba posílit principy odvahy a morální integrity a netříštit síly tam, kde je naopak zapotřebí vyvářet spojenectví. K prosazování reforem, o jejichž nutnosti jsem přesvědčen, budu jako dosud přispívat účastí ve veřejné diskusi. O kandidatuře do Senátu mohu uvažovat později.

V Praze dne 10.9. 2004
Doc.PhDr. Petr Matějů, Ph.D.