Volby Home English

LiRA: Zveřejněte financování kampaní

22. 9. 2004 - LiRA, US-DEU

22.9.2004 TZ LiRA – Liberální reformní strany

LiRA vyzývá ostatní strany ke zveřejnění financování kampaní

LiRA předkládá veřejnosti vyúčtování kampaně do EP koalice Unie liberálních demokratů, jejíž byla součástí. Jsme přesvědčeni, že veřejnost má právo znát skutečné výdaje stran na volby. Chceme tím také zabránit fámám o skrytém financování kampaní. Nemíníme se smířit s do očí bijícím rozporem mezi oficiálně udávanými výdaji stran (především ODS a ČSSD) na různé „upřímné“ kampaně a jejich skutečnou (několikanásobnou) cenou. Poslední kapkou bylo několikrát veřejně zopakované nařčení kampaně SNK-ED ze zatajování skutečných (šlo o desítky milionů) výdajů Vladimírem Železným.

Proto LiRA vyzývá ostatní politické strany:
*aby zveřejnily vyúčtování kampaně do EP
*aby v průběhu krajských a senátních voleb zveřejnily rozpočty kampaní
*LiRA u svých tří kandidátů do Senátu a koaliční krajské kandidátky zveřejní údaje nejpozději 10 dnů před volbami

Vyúčtování kampaně do EP a Agendy 12 za rok 2004

Příjmy
Prodej triček 12 500,00
ODA 100 000,00
LiRA 50 000,00
Dary přijaté 140 000,00
Cesta změny 75 000,00
MFČR za hlasy do EP 1 189 650,00

Celkem příjmy 1 567 150,00

Výdaje
Outdoor 4 669 469,90
Bilboardy 2 796 014,80
Megaboard 463 280,00
Plakáty a letáky 1 410 175,10

Inzerce 712 315,60
Noviny 567 537,00
Internetová prez 15 191,60
Spoty 129 587,00

Noviny 3 830 262,90
Tisk 2 040 682,00
Grafické práce 467 807,50
Kameloti 853 497,60
Redakce novin 175 000,00
Doprava 234 402,00
Fotopráce 14 250,00
Sklady 44 623,80

Agentury 1 015 800,00
Takt 768 800,00
Kreativita 247 000,00

Předvoleb mítinky 1 131 983,60
Divadlo 677 108,00
Parník zahájení 13 840,00
Koloběžky 103 292,00
Litomyšl doplatek 18 652,00
Vozidla a polep 69 696,90
Mobilní tým 40 346,60
PHM 19 048,10
Ples v Brně 150 000,00
Vlak 40 000,00

Ostatní 338 365,00
DPH dovoz 225 982,50
Dary poskytnuté 5 000,00
Volební kauce 15 000,00
Občerstvení 25 129,00
Odměny 20 000,00
Odznaky 23 057,00
Ostatní 24 196,50

Vyplacení koaličních partnerů 51 228,00
Cesta změny 17 076,00
LiRA 11 384,00
ODA 22 768,00

Celkem výdaje 11 749 425,00
Příjmy - výdaje - 10 182 275,00