Volby Home English

Liberálové mají naději uspět ve volbách 2006

13. 12. 2004 - LiRA

TZ LiRA
Zástupci LiRA se v sobotu 11.12. zúčastnili jednání/workshopu
"Good Liberal Practice",
který v Praze uspořádali evropští liberálové z ELDR (Evropští liberální a reformní demokraté -frakce, která má v EP 58 poslanců).
Jednání se dále zúčastnili zástupci ODA, US-DEU a ED.

LiRA na jednání potvrdila svůj zájem nabídnout voličům ve volbách do Poslanecké sněmovny důvěryhodný politický projekt. Spolupráce s ODA, CZ a US-DEU je logická, jednání s ED nevylučujeme.

LiRA má promyšlenou představu o ideovém profilu a technické podobě nového subjektu. Během ledna budeme iniciovat jednaní a na jejich základě projekt dopracujeme a předložíme partnerům.