Volby Home English

ZPM zastupuje přes 11% voličů

14. 12. 2004 - LiRA

Krajští zastupitelé ZPM - Zelená pro Moravu nabídli spolupráci menším subjektům, které o ní následně projevily zájem. Viz níže.

********************************************** Setkání zástupců politických subjektů působících v JMK nezastoupených v krajském zastupitelstvu se zástupci stran koalice ZPM - Zelená pro Moravu

čas: pondělí 13.11.2004 v 17:30 – 19:15
organizátor/moderátor: Mgr. Milan Hamerský, předseda LiRA

Přítomni:
senátoři = Zlatuška (KOD/LiRA), Schovánek (KOD/US-DEU)
krajští zastupitelé = Vlašín (ZpM/nestraník), Löw (ZpM/nestraník)
zástupci stran = Nawrath (SZ), Dytrych (ODA), Zukal (US-DEU/krajský předseda), Crhan (US-DEU), Kabát (SNK/krajský předseda), Kovářová (SNK/místostarostka Bystrce), Mikulášek (SNK), Kryčer (NPM), Zahradníček (ED), Hamerský (LiRA/předseda)
omluveni = Drápalová (ZPM/SZ), Ostrý (poslanec/US-DEU), Kavín (ED/krajský předseda)

Témata jednání:
- možnosti a způsob spolupráce krajských zastupitelů ZPM s politickými subjekty působících v JMK nezastoupenými v krajském zastupitelstvu
- možnosti spolupráce pro volby do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2006
- možnosti spolupráce pro senátní a obecní volby v roce 2006

Přítomní se shodli na nutnosti a účelnosti spolupráce. Tato bude konkretizována na příštím jednání 17.1. 2004, po ustavujícím jednání krajského zastupitelstva a po diskuzích v jednotlivých stranách.