Volby Home English

Vedle ODS zůstává liberální prostor

10. 2. 2005 - Milan J. Hamerský, předseda LiRA

Středové a liberální strany čeká obtížná volba cesty k politickému přežití. Vcelku výstižně to popisuje ve svém komentáři Lukáš Bek (Právo 7.2.2005, Pravice mimo ODS propásla svou šanci). Má pravdu, že společenská situace je jiná než v 90. letech, Topolánkova ODS se stala přijatelná i pro bývalé voliče 4K, US-DEU. Středoví voliči jsou už výrazně skeptičtí k „novým, slušnějším, proevropštějším“ verzím ODS.

Přesto tu prostor pro liberální politickou alternativu k ODS zůstává. Krajské volby potvrdily setrvávající ochotu cca 18 procent voličů volit mimo velké čtyři strany (ODS, KSČM, ČSSD, KDU). Cca 6 procent voličů podpořilo protestní, radikální či recesistické subjekty. Středové strany oslovily 10-12 procent voličů. Problémem zůstává schopnost vytvořit z menších stran jeden celostátní politický subjekt, který bude v této části spektra dominovat a bude překračovat pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny.

Redaktor Bek také zmiňuje, že (bývalí) členové ODA se mají aktivně podílet na vzniku nového subjektu. Je to více než pochopitelné. ODA nebyla pouze stranou stovek osobností, ale především měla ve svých genech od ODS zásadně odlišný pohled na politiku. Ten se krásně odráží i v názorech na EU. Nejsrozumitelněji lze odlišit Klausovo dědictví, tzv. „ODSacké myšlenkové“ schéma od přístupu ODA srovnáním se dvěmi politickými kulturami.

ODS obdivuje model Velké Británie, kde vítěz voleb do dolní sněmovny může téměř vše bez omezení jinou autoritou. Svobody a práva občanů jsou garantovány vítězem, komu se to nelíbí, může si příště zvolit někoho jiného.
Liberální ODA stála na pojetí svobod a práv garantovaný občanům bez ohledu na aktuálního vítěze voleb. Tento systém kontrol a vah je dobře známý z USA.
Pro liberály je na prvním místě občan, kterému garantují svobody navzájem se kontrolující a vyvažující (polo)nezávislé instituce, např. NKÚ, ČNB, ÚS. Proto podporovala dělbu moci mezi sněmovnu a senát, mezi vládu a kraje, atd.
Pro ODS je struktura EU dalším místem, kde je ubírána moc volebnímu vítězi. To je prazákladní důvod nedůvěry ODS k EU. Vzpomeňme, jak podobně zněly argumenty Klausovy ODS proti vzniku senátu a krajů.

Redaktor Bek bez zmiňuje ve svém textu nový volební projekt LíZA 2006-08 (Liberální zelená alternativa pro ČR). Jeho cílem je organicky spojit středové politické strany liberálů, zelených a nestranických odborníků.
Nechceme bojovat s ODS minulé bitvy o to, kdo je více pravicový. Liberálové stojí jinde než konzervativci z ODS a KDU, či socialisté z ČSSD. Naše bojiště je kvalita života a kompetentní cesta k jejímu zvyšování. Ve volbách do sněmovny v roce 2006 hrozí úplné ovládnutím české politiky (prezident, vláda, sněmovna, kraje, senát, velká města, NKÚ, atd.) ODS. Částečnou korekci bude pouze KDU v oblastech, kde bude mít svoje zájmy, např. v zemědělství.

Liberálové před sebou mají těžkou zkoušku, nabídnout veřejnosti věrohodný středový projekt. LiRA nabízí dlouhodobou spolupráci „zeleným“ ze Strany zelených (SZ) a Strany pro otevřenou společnost (SOS) a kolegům z liberálních stran Cesta změny (CZ), ODA, US-DEU. Prostor je otevřen i pro nezprofanované členy dalších stran, např. SNK, VPM. Potřebujeme soudnost a odvahu.