Volby Home English

Zieleniec: Míříme stále vysoko!

4. 4. 2005 - časopis Eurofirma 4.4.05.

Političtí analytici se již dlouho snaží zjistit, proč právě ČR je tak euroskeptickou zemí. Proč evropská integrace, kterou přijímají jiní, od Portugalska po Finsko, od Švédska po Maltu, právě u nás vyvolává tolik vášní, obav a nesouhlasu?

Josef Zieleniec, poslanec EP zvolený za SNK, kterého jsme požádali o rozhovor, míní:"Jednou z klíčových příčin tohoto stavu je vliv Klause a jím ovládané ODS."

* EuroFirma: Jak je tedy možné, že protievropská aktivita prezidenta a ODS se setkává s takovým ohlasem, když je, podle vás, postavená na tak vratkých tvrzeních?
>J. Zieleniec: Odpověď netřeba hledat v národních vlastnostech či dokonce v husitských tradicích, jak o tom někdy slyšíme, neboť je prostá: schází nám proevropská protiváha prezidentovi, ODS a KSČM. Tuto protiváhu by měla představovat aktivita vládní koalice a především vlády, která smlouvu zakládající ústavu pro Evropu vyjednala a podepsala. Výsledek je nejenom tristní, ale i nebezpečný pro budoucnost naší země...

* EuroFirma: Považujete se - coby lídr SNK - za nezávislého politika?
>J. Zieleniec: Nejdříve je zapotřebí rozumět tomu, co vůbec znamená slovo "nezávislý" v našem názvu. SNK vznikalo v době opoziční smlouvy, v době, kdy vrcholila jistá nehezká stránka české stranické politiky. Proto to slovo znamenalo především nezávislost na nepřijatelných politických poměrech vládnoucích v PS ČR. Není to nezávislost na programu, není to nezávislost na idejích, není to nezávislost na voličích. Je to deklarace odstupu od móresů, které vládly a bohužel dodnes vládnou v poslanecké sněmovně.

* EuroFirma: Není to ale jen hra se slovíčky? Vždyť váš program musí být blízký i některé politické straně a stejně nemůžete být vpravdě nezávislý...
>J. Zieleniec: Slovo nezávislý v názvu našeho politického subjektu není o nic více či o nic méně neurčité než například adjektivum "občanská" v názvu ODS či "lidová" v názvu KDU-ČSL. SNK je neméně občanská než ODS či lidová jako KDU-ČSL. Ale máte pravdu, pokud jde o programové otázky, jsme vyhraněný politický subjekt, který má své zřetelné místo na české politické scéně.

* EuroFirma: Uvádíte, že programové záležitosti má vaše Sdružení srovnané lépe než jiné politické strany. V čem?
>J. Zieleniec: Vznik našeho Sdružení z komunální politiky nemohl neovlivnit základní programový tah, který souvisí s důrazem na zefektivnění a decentralizaci veřejné správy. Ale určitě se na to neredukuje. Silně zdůrazňujeme nutnost, aby naše země fungovala podle jasných pravidel, aby zde nevládla libovůle. Tím nemyslím jenom systém práva a jeho vynutitelnosti. Týká se to také pravidel chování politické sféry, vztahů mezi jednotlivými úrovněmi státní správy či samosprávy. Pravidla mají být vytvářena tak, aby nenutila lidi k jejich obcházení, aby byl systém - třeba v oblasti daní či sociálních dávek - srozumitelný a smysluplný.
>Zdá se, že po dokončení transformace ekonomiky bychom se měli soustředit na druhý pilíř, na němž stojí moderní demokratická společnost, a který jsme v hektických letech devadesátých trochu opomíjeli - na to, aby pravidla, v jichž rámci naše společnost funguje, byla jednoduchá, férová, srozumitelná a účinná.

* EuroFirma: A vy to dokážete?
>J. Zieleniec: Přijdeme s volebním programem, který tyto zásady promítne do jednotlivých oblastí našeho veřejného života - ekonomiky, zejména daňové soustavy, sociální oblasti, zdravotnictví a tak dále. Přijdeme se zásadními návrhy týkajícími se transparence majetkových poměrů politiků. Přijdeme také s projektem, jak využít evropské integrace k celkovému rozmachu naší země. Jsme přesvědčeni, že naše republika má na to, aby se rychle propracovala do skupiny nejrozvinutějších zemí EU.

* EuroFirma: Řekněme, že vstoupíte do sněmovny a budete hledat partnery. Myslím, že programově byste mohli mít blízko k ODS.
>J. Zieleniec: My jsme středopravý politický subjekt a v řadě věcí s ODS nemáme radikálně odlišné pohledy. Skutečně protikladné názory ale máme, když vezmeme aktuální agendu například ve věci nutnosti přijetí přísnějšího zákona o střetu zájmů politiků, kterému se ODS brání, či v otázce našeho osudu v Evropské unii, jež se teď promítá do debaty o evropské ústavě.

* EuroFirma: Jak vaše Sdružení pohlíží na euroústavu? Jste pro její přijetí?
>J. Zieleniec: Jsme pro její ratifikaci, a to nejenom proto, že jako člen evropského konventu jsem jejím spoluautorem. Evropskou ústavu považujeme za důležitý krok k zajištění zájmů - zejména menších členských zemí EU. Odmítáme snahy většiny stran zastoupených v poslanecké sněmovně vyhnout se referendu o této otázce.

* EuroFirma: "Vzešel" jste z ODS, pak z ní odešel. Často se ale stavíte do přímé opozice k občanským demokratům. Nenáleží toto spíše stranám s levicovým zaměřením?
>J. Zieleniec: Nesouhlasím s ODS v některých politických otázkách, ale ty se netýkají sporu pravice a levice. Je to například zmíněný postoj k evropské integraci, k otázkám transparence majetkových poměrů politiků, boje proti korupci apod. Ostře jsem nesouhlasil s opoziční smlouvou. Přinesla naší zemi pouze ekonomický a mravní marasmus.

* EuroFirma: Po volbách do EP jste mohli být spokojeni, ale po podzimních volbách do krajů a do Senátu se váš nástup příkře zbrzdil. Ambice vám však určitě zůstaly!
>J. Zieleniec: Pořád míříme vysoko. Ale typ politické kultury, který SNK razí, je takový, že vždycky spíše hledáme příležitosti ke zlepšení, než abychom se opájeli tím či oním úspěchem. Jsme si vědomi toho, že jsme mohli někde zapracovat lépe. Na druhé straně příprava regionálních voleb proběhla vlastně už paralelně s evropskými volbami. Do značné míry byly karty rozdány předem. SNK se ve většině krajů na ně připravovalo už dlouho předtím.

* EuroFirma: Nyní je v přípravě nový zákon o střetu zájmů. To zvláště vás jistě těší!
>J. Zieleniec: Těší, protože před více než dvěma lety jsem jako senátor se skupinou právníků sepsal návrh nového zákona o střetu zájmů, který jsme prosazovali společně s organizací Transparency International. Ta se po dlouhých jednáních dohodla s bývalým premiérem Špidlou, že vláda ten návrh dopracuje a předloží. Současná vláda však s ním zachází jako s horkým bramborem.
>Ministr spravedlnosti Pavel Němec ho nejprve pozdržel a teď se návrh zákona zase vynořil bez klíčových ustanovení. Z návrhu byla vyškrtnuta právě povinnost daňových přiznání nejbližších rodinných příslušníků politiků, kteří s nimi mají bezpodílové spoluvlastnictví. Z toho zákona se opět dělá bezzubý instrument. Podle původního návrhu měla na záležitosti střetu zájmů dohlížet nezávislá tělesa. I toto bylo vyškrtnuto. Bohužel!

* EuroFirma: Říkáte, že je nutné si stanovit priority, jak využít příležitostí, které nabízí EU. Už víte, do jakých projektů by se mělo nejvíce investovat?
>J. Zieleniec: Myslím, že bychom se měli soustředit například na investice, které podporují toto postavení ve střední Evropě a které pomáhají vytvářet vazby s východními trhy mimo EU. Mám na mysli investice do logistiky, dopravy a tak dále. To třeba znamená investovat do pražského letiště, které je přirozenou křižovatkou letecké dopravy. Nárůst počtu cestujících se násobně promítá v mnoha dalších oblastech ekonomiky, nejen v turismu. Mimořádně důležitou věcí jsou pro nás hlavní dopravní tahy, včetně železničních.

* EuroFirma: Hodně se teď mluví o daních. Daňová kvóta je v ČR na úrovni kolem 40% HDP. To však není žádný extrém ani v rámci Evropské unie!
>J. Zieleniec: To je sice pravda, ale zneklidňující je, že tato kvóta za poslední čtyři roky narůstá - byť pomalu. Já na daně pohlížím nejenom jako na zdroj peněz pro státní rozpočet, ale především jako na rámec, v němž funguje ekonomika. Jde o to, zda celý daňový systém usnadňuje nebo ztěžuje podnikání, usnadňuje nebo ztěžuje spotřebu, zvyšuje či brzdí výkon celé ekonomiky. Myslím, že cíl - ubrat 6-8% bodů z daňové kvóty - by byl přiměřený, realistický a dosažitelný v dohledné době.
>Stejně důležitá je ale otázka struktury, průhlednosti systému, zda občana nutí k obcházení předpisů. Důležité je, zda máte pobídky k tomu, abyste jako daňový poplatník se státem a s veřejností hrál férově. Takovou pobídkou, bohužel, náš systém se složitou strukturou daňového dotazníku a složitým propočtem v desítkách položek není.

* EuroFirma: Řešila by to ona rovná daň?
>J. Zieleniec: Myslím, že ne, protože na jedné straně by systém zjednodušila, ale na druhé straně by zas neplnila úlohu optimálního rámce pro fungování ekonomiky. Měli bychom daňový systém postavit tak, aby podporoval výkon ekonomiky, ale aby nadměrně nepovzbuzoval spotřebu. Ta se někdy roztáčí do rozměrů, které i morálně obtížně zvládáme.