Volby Home English

setkání = SZ/CZ-LiRA-ODA-US

14. 4. 2005 - LiRA

HODNOTY a PROGRAMY
liberálních a enviromentálních stran v ČR
středa 13.4.2005, Praha
zápis:
účastníci:
SZ- Beránek (před.), Matějková (před.Praha), Kašpar (asist.EPposlance Horáčka)
CZ- Pinta (před.Praha), Vancl (před.Liberec), + kolega
LiRA- Hamerský (před.), Weiss (místop.), Jareš (místop.), Tanzer, Sedláček
ODA- Nováková (před.), Císař (místop.), Mirka (před.StC), Štork (před.Vysočina), Cháb, Svoboda, Břečka, Müller
SOS- ohlášený zástupce nedorazil
US- Karásek (mistop.)
hoste: Tomáš Ježek, 2politologové
omluveni:
Kuchtová, Ludvík, Bursík, Pajerová, Zlatuška, Outrata, Rytíř
------------------------------------------------------------

zástupci stran v diskuzi prezentovali:
*programová východiska - viz níže
*vnitřní situaci (SZ, US-DEU), postoj k případné volební spolupráci
*politické názory - evropské otázky, zapojení občanů, atd.

ZÁVĚRY:
*obecné*
-hodnoty a programy jsou častečně odlišné, ale významně se dotýkají či překrývají
a) moderní liberální pohled do sebe více vtahuje otázky ŽP, práv zvířat, hodnotu krajiny, atd.
b) zelení k většině otázek přistupují mimo škálu levice/pravice, v mnoha oblastech jsou liberální/tolerantní, někde pro více regulace (levicoví)

*konkrétní*
a) zastoupené strany se chtějí dále bavit, spolupráci NIKDO nevylučuje
b) integračni projekty liberálů: ODA-KOS (www.kosos.cz) a US-Syntéza (3.5.,19h Praha-Zvonarka) naváží spolupráci

*volby (nejen) do PSP*
a) 4 velké strany nezastupují našeho hodnoty
b) přetrvává vysoké riziko volebního neúspěchu našich stran, které je nutné řešit/zmenšit širší spoluprací

*otevřené otázky*
a) ochota a podmínky SZ a Lib pro volební spolupráci
b) čas kdy začneme jednat aspoň o méně konfliktních volbách - Senát, komunál (velká města, Praha)

-------------------------------------
=programy/preambule=
CZ-program / LiRA-program / ODA-program / SOS-program / SZ-program / US-program

=SEBEHODNOCENÍ/ZAŘAZENÍ= (US -v)
CZ- není koncipována ideologicky jako neoliberální v ekonomice či konzervativní v kultuře, především se dívá dopředu
LiRA- základním cílem činnosti lidí hlásících se k liberalismu je prosazovat liberální společenský řád
ODA- vychází z tradičních a prověřených liberálně-konzervativních hodnot evropské politiky.
SOS- naším cílem je svobodná, demokratická a vnitřně tolerantní společnost, v níž se trh, hospodářský rozvoj a touha po bohatém životě slučují s lidskými právy, s respektem vůči lidské důstojnosti i s respektem vůči přírodě a ostatním živým tvorům. Taková společnost se již mnoho desetiletí nazývá otevřená společnost, otevřená vůči změnám.
SZ- Zelení představují v politické debatě nový pól - sledujeme především kvalitu: kvalitu rozhodování, kvalitu mezinárodních vztahů, na nichž závisí bezpečí světa, kvalitu potravin, kterými se živíme, kvalitu prostředí, jež obýváme, kvalitu vzdělávání, kultury i jiných veřejných statků - zkrátka kvalitu života.

=SVOBODA= (SZ –v)
CZ - důstojnosti člověka, respekt k lidské svobodě, přirozenosti a lidským právům
LiRA - promyšlené, soustavné a důsledné rozšiřování a hájení prostoru politické a ekonomické svobody
ODA - svoboda jednotlivce, spojená s jeho odpovědností za rozhodování
SOS - svobodná, demokratická a vnitřně tolerantní společnost
US - důvěra ve svobody jednotlivce

=ŽP= (CZ -v)
LiRA - zachování životních podmínek nezbytných pro život budoucích generací
ODA - dostatek informací o kvalitě životního prostředí
SOS - prosazuje zásady udržitelného rozvoje v národním i mezinárodním měřítku Jde o takový rozvoj, který je ohleduplný vůči životnímu prostředí a vůči potřebám budoucích generací
SZ - Chceme směřovat ke společnosti ekologicky a sociálně udržitelné, s živou, novou demokracií, která lidem skýtá dostatek možností každodenně spolurozhodovat o tom, jak vypadá jejich život.
US - uvědomujeme si, že společnost nemůže žít na úkor přírody