Volby Home English

SOS pro volby do PSP

19. 4. 2005 - Rytíř, SOS

další informace: SOS - Strana pro otevřenou společnost

Komentář LiRA:
Stanovisko SOS je mimořádně rozumné a plně vystihuje i náš postoj. ANO efektivní volební spolupráci samostaných středových stran, bez NEustálého lovení Yetiho - dokonale zintegrování politického středu.
Jen volební spolupráce bloku ke všem volbám 200(5)6 -PsP, Senát, Praha, statutární města, může vytvořit dostatečnou energii pro volební úspěch do sněmovny.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Pavel Rytíř: Úkol pro SOS – v roce 2006 vyslat své členy do Parlamentu ČR

SOS chce na půdě PS PČR prosazovat své myšlenky. Zatím ne jako samostatná volební strana.

Každá politická strana se musí snažit prosadit své programové priority do praktického života společnosti. To nejde bez podílu na politické moci a bez účasti na tvorbě zákonů.

SOS byla v roce 1998 mimo jiné založena jako strana, která umožní svým členům a dalším nezávislým osobnostem účast na komunální politice. Po zřízení krajů každý komunální politik ví, že lépe prosadí své záměry bude-li mít partnery v krajském zastupitelstvu, výborech a komisích. Nejde ani tak o lobování za zájmy obce jako o předávání informací oběma směry. A tak po účasti SOS v krajských volbách 2000 a neúčasti ve volbách do PS PČR 2002 byla před stranou otázka účasti v celostátních volbách.

Volby do Evropského parlamentu 2004 nám ukázaly slabiny, krajské volby 2004 kromě slabin i silnou pozici v Libereckém kraji. Nastávající volby do PS PČR (ať již předčasné nebo řádné) tak znovu vyžadují od SOS rozhodnutí o případné účasti v těchto volbách.

SOS tak na konferenci ve Vernířovicích před výběrem ze tří základních variant:
A – samostatná účast jako volební strany,
B – podpora nějaké blízké volební strany,
C (D) – soustředit se pouze na komunální (a senátní) volby.

Po zvážení personální a finanční situace SOS schválili delegáti variantu B. SOS tak podpoří sestavení jedné kandidátky, která bude „středopravá“, proevropská a bude také klást důraz na trvale udržitelný život, významnou roli občanské společnosti a nekorupční prostředí. Taková volební strana má šanci na vstup do sněmovny a tam může udělat mnoho užitečného pro občany našeho státu.

Dosavadní parlamentní strany místo řešení velkých problémů typu reformy důchodové a zdravotní péče, způsobu schvalování „euroústavy“ a dalších se věnují svým vlastním problémům. A to hlavně takovým, které by v případě kvalitního zákona o střetu zájmů vůbec nemusely nastat. Přestože každá parlamentní strana dostává od státu ročně 900 tis. Kč za každého poslance na politickou činnost, nejsou za tyto peníze schopny veřejnosti předložit kvalitní projekty klíčových oblastí.

Jak smutné je slyšet předsedu Topolánka odpovídat na otázku propočtu daňové reformy, že to musí dělat vláda, která má odborníky. Na co jeho (ale nejen jeho) strana tedy ty peníze dostává?! A protože „kamenné politické strany“ neustále dokazují, že už jiné nebudou, je tady prostor pro nové strany, a to strany, jejichž politici přicházejí se zkušenostmi z obecních, městských a krajských zastupitelstev a jejich výborů a komisí.

Roli SOS v současné době vidím v aktivní účasti na vzniku kvalitního volebního programu a kvalitní kandidátky. SOS jistě může takovému volebnímu subjektu nabídnout v řadě krajů významné krajské a komunální politiky a nezanedbatelně pomoci s kampaní. Protože volební zákon, na rozdíl např. od voleb do krajských zastupitelstev, nepřeje koalicím, bude muset SOS ustoupit od svého jména na kandidátní listině, zůstane tak pouze údaj o členství v SOS u jednotlivých kandidátů, je to však přiměřená obět v dnešní politické situaci.

Doufám, že se podaří nerozmělnit síly malých stran do více kandidátek a to i za cenu, že budou strany věnovat více času volební spolupráci, než „neustálé integraci české pravice“. Koneckonců SOS jako středová liberálně ekologická strana stejně takové ambice nemá. Dobrá dohoda o spolupráci ve volbách do PS PČR dává zúčastněným stranám i dobrou šanci na spolupráci ve volbách do Senátu PČR a někde i v komunálních volbách.

Pavel Rytíř, místopředseda SOS tč. na dovolené u vnuček v Kuala Lumpur.