Volby Home English

Výzva ke smíru ve SZ

21. 4. 2005 - LiRA

komentář LiRA:
LiRA má velmi dobré zkušenosti se spoluprací se SZ na JM, završené společným úspěchem v krajských volbách. Krajské volby jasně ukázaly možnosti a limity samostatného a koaličního postupu liberálního (US-DEU, LiRA), nezávislého (SNK, ED) a zeleného tábora (SZ, SOS).
LiRA si přeje silného zástupce enviromentální politiky na české politické scéně. Který by v budoucnu měl přirozeně vzniknout na základě splynutí SZ a SOS. Současná situace vyžaduje partnerství liberálů a zelených.
LiRA vidí mnoho společných prvků liberální a zelené (středové) politiky. Naše zkušenost z jednání se zástupci obou stran sporu (Beránek, Patočka /Štepánek, Bursík) v SZ, nám umožňuje věřit v možnost konstruktivního řešení konfliktu dohodou.
Níže navržený způsob řešení sporu 2+2 (3+3) považujeme za chybný. Snad se členové SZ neurazí, když jim navrhneme jako funkční model, klasické rozhodčí řízení, např. 3+3+1(3).
podrobnosti projektu Liberálně zelené alternativy viz LíZA 2006-8

***********************************

Janu Beránkovi a Petru Štěpánkovi
Výzva ke smíru ve Straně zelených

21. dubna 2005

Přátelé,
oba se s námi jistě shodnete, že česká politika je v krizi. Lidé přestávají věřit, že politici vůbec mohou reprezentovat jejich zájmy. Na jedné straně hrozí rehabilitace nereformovaných komunistů jako platné součásti politického systému. Na straně druhé hrozí nástup vlády ODS, podporované konzervativním křídlem lidovců, která by systematicky potlačovala evropské pojetí svobody, založené na občanské společnosti a jejím podílu na tvorbě politických rozhodnutí. Ze všeho nejvíce hrozí hradní projekt bipolárního politického systému, s komunisty vévodícími levici a s ODS vládnoucí pravici. Je nasnadě, že v takové konstelaci by ODS zákonitě na dlouhou dobu ovládla pole a systematicky by vymazávala prostor mezi oběma krajnostmi, od křesťanských demokratů, přes sociální demokraty a liberály, až po zelené.

SZ kromě hrozeb taková situace skýtá velkou příležitost jako alternativě nezatížené korupčními skandály a partikulárními zájmy. Zavazuje ji to rovněž k velké odpovědnosti: opravdu i na každém z nás a na našem chování záleží, jak se naše země bude vyvíjet.

SZ není schopna této příležitosti využít a této odpovědnosti dostát především proto, že ji ochromuje nesmyslný bratrovražedný vnitřní spor. Situaci v plné nahotě odhalila nedávná republiková rada SZ, poměrně věrně odrážející rozložení nálad a sil uvnitř SZ. Jedna polovina stála tak říkajíc za Bursíkem a Štěpánkem, druhá za Beránkem a Patočkou a v jednání, které celkově mělo neobyčejně nízkou politickou kulturu se přetlačovaly tu o hlas tu o dva na jednu či na druhou stranu.

V tomto boji nemůže být vítězů, leda poražených. Naší povinností je dohodnout se na smíru. Jak bychom mohli hrát slušnou roli v české politice, pokud se nedokážeme domluvit ani mezi sebou?
Pokud vezmeme jako programové východisko slova Martina Bursíka na republikové radě o tom, že naší odpovědnosti je prosazovat skutečnou zelenou politiku, a tudíž zabránit vzniku vlády ODS a KDU-ČSL, s čímž se ztotožňujeme, plyne z toho pro nás povinnost pokusit se získat ke spolupráci nejperspektivnější části liberálního prostředí.

Vyzýváme Vás dva k tomu, abyste se spolu dohodli na jednání ve formátu 2+2 či 3+3, na němž se sejdou klíčoví představitelé obou křídel SZ, jak se projevila na republikové radě v Havlíčkově Brodě. Cílem těchto jednání nechť je nalézt programovou i procedurální shodu, která dovolí SZ vystupovat jednotně, překonávat vnitřní sváry, získávat spojence a soustředit se na prosazování vlastních priorit a jejich obranu v konfrontaci s programovými politickými protivníky. Trapné a vysilující boje z posledního sjezdu či poslední republikové rady se nesmí opakovat. A jinak, než tím, že se sejdou hlavní představitelé obou křídel, se svár uvnitř SZ nemůže zdařit zažehnat.

Cílem těchto jednání nechť rovněž je položit základ pro hledání programové shody s politickými partnery v liberálním prostředí, poněvadž čím silnější bude blok liberálů a blok zelených v příští Sněmovně, tím větší šance budeme mít na prosazení svého politického programu, jak v jeho části ekologické, tak v jeho části týkající se kvality demokracie.
Komu se nelení

Tomáš Adam – ZO Mladá Boleslav, člen ÚRK
Petr Briš – ZO Hostinné, člen RR za kraj Královéhradecký, Jaroslav Čihák – ZO Týniště n. Orlicí, předseda KO a člen RR za kraj Královéhradecký
Jitka Dousoudilová – ZO Chrudim
Dita Horová – ZO Brno-střed, předsedkyně MO Brno
Radka Hotovcová – předsedkyně ZO Ústí nad Labem-město
Ivo Kropáček – ZO Olomouc, člen RR za KO Olomouc
Olga Lomová – ZO Praha 1
Oldřich Lukáš – ZO Plzeň-město, člen RR za Plzeňský kraj
Daniela Matějková - ZO Praha 4, předsedkyně KO Praha
Jakub Patočka – ZO Brno - Nový Lískovec, člen RR za kraj Jihomoravský
Jiří Pól – předseda ZO Ostrava-Jih
Štěpán Raška - předseda ZO Ostrava-Hrabová, předseda MO Ostrava
Miroslav Ryba – ZO Plzeň-město, předseda KO Plzeň a člen RR za Plzeňský kraj
Pavel Stojar – ZO Zlín, člen RR za Zlínský kraj
Anna Voňavková – ZO Česká Lípa, autorka výzvy Zelení zeleným
Antonín Zelený – ZO Jihlava, člen RR za kraj Vysočina