Volby Home English

NP:Zieleniecovo eSeNKáčko a skok smrti

21. 4. 2005 - MjH

Milan J. Hamerský, komentář předsedy LiRA

pro zájemce web Integrační platformy ED

V sobotu 16.4. proběhl v Hradci Králové Republikový sněm (sjezd) SNK sdružení nezávislých. Sjezd měl za úkol zvolit nové vedení, zhodnotit minulou činnost a schválit budoucí strategii. SNK se považuje za platformu starostů. V roce 2004 SNK v čele s Josefem Zieleniecem nečekaně výrazně uspělo při volbách do Evropského parlamentu ziskem tří poslanců. Následoval však tvrdý pád v podobě výsledku krajských voleb, kdy SNK se štěstím uhájilo pouze minulé mandáty. Ve zprávě předsedy SNK stojí: „Volby do EP, které SNK nepovažovalo za klíčové, se staly volbami nejúspěšnějšími. Oproti tomu jsme ve volbách krajských a senátních svůj cíl nenaplnili.“

Politické diskuzi a následným volbám však předcházela mimořádně nezvyklá předehra. SNK dlouhé měsíce jednalo s Evropskými demokraty (ED) o integraci v jeden subjekt. K překvapení a zklamání mnohých jednání ztroskotala. Navíc 2. dubna na volebním sněmu ED došlo k vážnému rozkolu ve vedení ED a tvrdým atakům proti zástupcům SNK. Sněm ED odmítl SNK navrženou dohodu i kompromisní návrh místopředsedy ED Witzanyho. Na protest z ED vystoupila jeho I.místopředsedkyně a další členové starého vedení odmítli kandidovat do nového. Jde např. o tři zastupitele ED v Praze. K dokreslení úrovně sněmu EDů postačí uvést, že předseda byl volen aklamací.

Jan „malý gross“ Kasl
Na sněm SNK byli pozvání jak předseda ED, tak i jeho oponenti, zastánci integrace s SNK. Kasl se pokusil vysvětlit delegátům proč nedošlo k dohodě o integraci SNK-ED. Na to následovalo vystoupení bývalých vyjednávačů ED, kteří postupně uváděli detaily z průběhu měsíců jednání. Do diskuze (ex)členů ED vstoupili i vyjednávači za SNK a Josef Zieleniec. Předseda ED Jan Kasl byl veřejně usvědčen z několika nepravd a přítomní zažili kolektivní deja vu. Kdo byl hlavní vyjednávač u jednání, pak jejich výsledek odmítl a pro následný kompromis sice byl, ale nehlasoval, protože by stejně neprošel? On by vlastně prošel, kdyby pro něj sám byl (jako, že byl), ale příliš těsně ;-). Gross nebo Kasl? (najednou si uvědomíte další zarážející podobnosti - schopnost vyvolat velmi příjemný první dojem, neideologičnost /názorové plandání, atd.) Závěrečnou ránu dostal „malý gross“ a jeho nezávislí od Zieleniece. Ten ve svém vystoupení označil chování delegátů sněmu ED za horší než konflikty při štěpení OF či způsoby členů HZDS při dělení ČSFR.

Záhy došlo na jednání k uklidnění, protože dál už mluvili nekonfliktní hosté. Někteří hosté nevystoupili, např. Marvanová, poslanec Vrbík. Předseda Nezávislých vykouzlil rozpačitý úsměv na tváři přítomných chválením Bobošíkové. Zásadní vystoupení přednesl starosta Havlíčkova Brodu. Varoval před trendem vytlačování nezávislých starostů z větších i menších měst státo-stranami.

Na sněmu zazněly pro širší veřejnost čtyři podstatné informace:
Integrace SNK a ED nebude , ti z menších stran kdo si od ní slibovali vznik hlavního jádra volebního bloku, ke kterému se mohli přimknout, opět „osiřeli“.

Za druhé, předseda ED Jan Kasl udělal další mílový krok ke ztrátě zbytků prestiže a podpory u důležitých členů (zakladatelů) ED, mezi nezávislými osobnostmi, zástupci dalších stran, u médií i veřejnosti.

Za třetí, SNK se rozhodlo pro skok smrti. Slovy staronového předsedy Petrova (senátora a starosty Třince), „eSeNKáčko buď ve volbách do sněmovny uspěje nebo skončí a vrátí se do původní podoby pouhé podpůrné organizace pro starostovské hnutí.“

Za čtvrté,Josef Zieleniec na sebe vzal zodpovědnost za výsledek SNK, při volbách do sněmovny. Jeho obsáhlá zpráva na sněmu ukázala slabiny této cesty. Velmi přesné analytické soudy o současném stavu české politiky, např. „dochází k polarizaci podpory veřejnosti mezi ODS a KSČM, hrozí úplné vytlačení politického středu“. Na ně však nekonzistentně naváže tím, že tento drtivý a krajně nepříznivý trend označí za příležitost. Seriózní úsudek politického mistra, je nahrazen přáním, které je na hony vzdáleno realitě.

Sebevědomí SNK opírající se o výsledek eurovoleb stojí na vodě. Volby měly kvazisenátních charakter: stály na střetu stranických značek (ODS, KSČM, KDU, ČSSD) a osobností (Zieleniec, Železný, Patočka, Cibulka), celá ČR byla jeden obvod, jedno jasné téma, voliči experimentovali, atd. Volby do sněmovny budou úplně odlišné! Neutáhne je jedno jméno, bude škála témat, budou finančně a technicky velmi náročné, účast voličů bude výrazně vyšší, atd.

Politický lídr SNK nepředstavil konkrétní cestu k úspěchu. Schoval se za obecné fráze. SNK je velmi heterogenní v konkrétních postojích i organizačně (přes polovinu členů má ve třech krajích, např. ve Zlínském a Karlovarském kraji má jen po 5 členech, na JM a v Olomouckém kraji jen po 7). Zieleniecovu vlajkovou loď, zákon o střetu zájmu, veřejně torpéduje a navádí k obcházení nejznámější senátor SNK, starosta Novotný.

Srovnejme na závěr SNK s konkurenční ODS. Pokud chce SNK uspět ve volbách, např. získat 6%, ODS řekněme 30%, tedy poměr 1:5. 306 členů SNK proti 23 138 ODS (1:76). 15 proti 221 krajským zastupitelům (1:15). U zaměstnanců je poměr 1:120. 3 senátoři proti 36 (1:12). Nesrovnatelná je finanční situace, počet veřejně známých osobností, mediální prostor, atd. Až čtvrtý den po sněmu SNK najdete na jejich webu velmi stručné informace.
Josef Zieleniec si vzal obrovské sousto. Bude zajímavé sledovat, jak se s ním popere.