Volby Home English

STANOVISKO: Francouzské NE je příležitost

30. 5. 2005 - TZ: LiberálovéČR


Liberální reformní strana
= k referendu o ústavě EU ve Francii
====================

Výsledek referenda ve Francii jsme předpokládali (viz článek v HN). Nepovažujeme jej za pohromu, ale naopak za příležitost dát spolupráci států Evropy srozumitelnou -federální- podobu.
Samozrejmně "ústavaEU" KONČÍ. A není žádný důvod se jí dále věnovat, tedy pokoušet se o její ratifikaci v ČR ať už v referendu či Parlamentu.
Správným řešením je počkat dva roky na rozšíření EU o Bulharsko a Rumunsko. A až poté znovu otevřít diskuzi o budoucí podobě EU.
Liberálové podporují federální podobu EU!


26.4.2005 HN, Hamerský: My federalisté vítáme francouzské NE
Milan J. Hamerský, předseda LiRA

Poslední průzkumy z Francie naznačují vysokou pravděpodobnost odmítnutí euroústavy v jednom z hlavních tahounů integrace. Mnozí se toho děsí, ve skutečnosti je to šance, napsat ústavu pořádně.

Složité a ostré polemiky odborníků, politiků a veřejnosti nad návrhem ústavy EU jsou přirozené. Dokument je to mimořádně složitý a nepřehledný. Nejlépe jej asi lze vystihnout parafrází slavného bonmotu Miloše Formana původně o USA: „Cokoli řeknete o ústavě EU je pravda.“ Nikdo nemůže být plně spokojený z dosažené podoby dokumentu. Proti sobě stojící skupiny příznivců a odpůrců jejího přijetí jsou vnitřně velmi heterogenní. Konzervativce, liberály, socialisty, zelené a další najdete v obou blocích. Nacionalisté a všemožní populisté jsou jednotně proti z důvodu srozumitelné symboliky NE pro silnou skupinu protestních voličů.

Největší skupinou příznivců přijetí ústavy jsou umírnění oportunisté. Každá dohoda je pro ně dobrá, ať už má jakoukoli podobu. Když už jsme se na něčem shodli, když už jsme tomu dali tolik času, práce a politické podpory, tak nemůžeme připustit „krizi“ z odmítnutí.

My federalisté můžeme návrh ústavy EU podporovat stejně jako odmítat. Dokument je typickým projevem kompromisu, je to řešení, které nikdo nechtěl. Pro nás je cílovou podobou EU federace, podobná USA, Indii nebo Švýcarsku. K tomu nás text připravený Konventem příliš nepřibližuje. Ve skutečnosti je převážně řešením aktuálních problémů EU spojených se vstupem deseti nových států a umožňuje další rozšíření, např. o Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko.

Federalisté převážně podporují přijetí ústavy. Zpřehledňuje a razantně zkracuje dosavadní smlouvy. Posiluje některé federální prvky, např. hlasování dvojí většinou (podle počtu obyvatel a podle počtu států). Bouřlivé diskuze v jednotlivých národních státech o byť nedokonalé ústavě a následné ratifikace napomáhají vytváření evropského politického národa. Bez něj bude vznik federace v budoucnu velmi obtížný. Mnozí se obávají, že krize by poškodila celou myšlenku EU a posílila hlasy populistů.

Menší část federalistů nepodporuje přijetí ústavy. Zjednodušeně se tato pozice dá demonstrovat na známém hesle federalistů: „Malé kroky jsou nejhorší způsob jak překonávat propast.“ Od odmítnutí ústavy si slibují ukončení budování EU jako specifického státního útvaru ani kočka, ani pes. Neopájí se pocitem evropské výlučnosti z budování úplně nové podoby státnosti mimo známe a funkční modely. Krizi nevnímají jako hrozbu, ale příležitost. Federace má podle nich největší šanci získat většinovou podporu politiků i veřejnosti oproti jiným možnostem, např. konfederaci, zachování současného stavu, rozvolnění EU na celní unii či EU „vícerychlostní“.

Federální Spojené státy evropské (USE) nejsou prázdným pojmem. Staly by se završením klopýtavých pokusů o postupnou integraci od prvních smluv až po skokové rozšíření o deset „nových“ zemí. Nabízí pro veřejnost srozumitelnou dělbu moci mezi federální a národní úrovně. Dvoukomorový parlament odděleně reprezentující občany (podle počtu) a státy. Politika USE by byla vyvázána ze zajetí národních otázek a vzájemných egoismů. Ustavením USE by samozřejmě nenastal ráj na zemi. Byl by však nastolen normální politický systém, ve kterém dnes spokojeně žijí milióny občanů např. v USA. Byli bychom ušetření permanentních pokusů přechytračit ostatní a porušovat pravidla jak od velkých hráčů, typicky Francie, tak i malých potížistů, jako Řecko.

Pro federalistu není snadné veřejně odmítat souhlas s ústavou EU. Federalista (liberál) odmítá být spojován s xenofoby či skeptiky. Má však podporovat podprůměrný a vzniku federace bránící dokument?