Volby Home English

Koordinační rada

1. 6. 2005 - LiRA

TZ LiRA - Liberální reformní strana
----------------------------

Ve středu 1.6.2006 se zástupci LiRA zúčastní jednání stran-členů Koordinanční rady (CZ, LiRA, Nez, ODA, SOS, VPM), stran-pozorovatelů (ED, SNK, US-DEU) a senátorů Klubu otevřené demokracie.

LiRA navrhne či bude podporovat projednání bodů:
>a) stanoviska zástupců stran k možné volební spolupráci do PSP
>b) hodnocení a poučení ze senátních(krajských) voleb 2004
>c) zájem a schopnost stran na dohodě k senátním volbách 2006

Postoj LiRA:
ad a) LiRA čeká na vyjasnění situace v SZ a ED, nedohododa SNK-ED a měsíce diskuzí nás utvrzují v názoru, že projekt LíZA 2006 je dobrým řešením
ad b) LiRA kladně hodnotí dosaženou míru shody, má však několik kritických výhrad k postupům některých stran, které ve svém důsledku zabránily zvolení na Praze4, Praze11 a Blansku senátorů za -LiRA, SNK, NPM.
ad c)> LiRA bude prosazovat strategický pohled na senátní volby 2006, zahrnující do dohody i další strany
> LiRA bude na základě minulé zkušenosti žádat písemnou dohodu o rozdělení obvodů

V Praze 23.5.2005