Volby Home English

Právo, Paukrtová: Víme, co činíme, pane premiére

15. 6. 2005 - Právo

stanovisko LiRA/LiberálovéČR
Podporujeme co nejryhlejsí narovnání vztahů ve všech oblastech, v tomto případě vztahů nájemce-pronajímatel.
Předsedkyně "našeho" senátního klubu má naši plnou podporu.

** Polemika **

Deregulace nájemného je politický evergreen.
Premiér Jiří Paroubek to ví, přesto ale poznamenal na adresu senátorů: „Ti pánové si neuvědomují, co činí.“ Dovolte, abych k tomu poznamenala: „Pánové možná ne, dámy ale určitě, pane premiére.“ Pod stížnost majitelů domů kvůli regulaci, s níž se obrátili na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, se totiž vedle mužů podepsaly také ženy: jsem jednou z nich, jako předsedkyně senátorského Klubu otevřené demokracie, a nejsem vůbec sama.

Problém se totiž týká mužů i žen, rodin s dětmi, důchodců. Dotýká se každého z nás, jemuž není lhostejný způsob, jakým se tu nakládalo a dosud nakládá s regulací nájemného. Majitelé bytových domů čekají na deregulaci nájemného od začátku 90.let. Kromě dílčí a velmi postupné deregulace v první polovině 90.let tu žádná skutečná deregulace neproběhla. Právo vlastnit majetek a volně a svobodně jej užívat patří přitom mezi nejzákladnější práva. Naše podpisy pod stížnost, jež směřuje k odškodnění majitelů domů, je po 15 letech vládních pokusů o deregulaci zcela na místě.

Připomínám, že KOD se obrátil v této věci se stížností v roce 2001 k Ústavnímu soudu, který ji v roce 2002 shledal jako oprávněnou. Stížnost mimo jiné zabránila stavu, aby docházelo k deregulaci nájemného cenovými výměry ministerstva financí místo zákona schváleného parlamentem. Nemusím jistě připomínat, že deregulace nájemného je problémem sociálním: právě kvůli sociálním dopadům je nutné přijmout další zákony a opatření, která dopady zmírní nebo kompenzují.

Stav, kdy majitelé - a patří mezi ně i řada obcí - svůj majetek nesmějí řádně užívat a starat se o ně, je neudržitelná. Je a zůstane pouze na vládě, aby takový soubor zákonů předložila. Chtěla bych věřit premiérovi, který zákony dnes slibuje, že nejde opět o plané sliby. Jenom od roku 2002 totiž majitelé domů odhadují, že jim kvůli nim ročně vznikla škoda ve výši 10 miliard korun. Uvažuje vláda ČR, že odškodní majitele bytových domů za majetkovou újmu?