Volby Home English

Liberální Listy: VIZE liberalismu v EU

9. 1. 2006 - lira

Předsedkyně ELDR představuje svoji vizi liberalismu

Definice, kterou William F. Gladstone dal liberalismu, je jednou z nejkrásnějších a nejpřesnějších, které jsem kdy slyšela. Zdobí piedestal busty velkého muže ve velké hlase vstupu do Národního liberálního klubu v Londýně.
Připomenu Vám ji:
„základem konzervativismu je nedůvěra v lid, pramenící ze strachu;
základem liberalismu je důvěra v lid, pramenící z moudrosti“.


Z toho plyne, že liberalismus nemůže být než optimistický. Kdo dává důvěru ženám a mužům, kteří tvoří naši společnost, považuje je za schopné čelit těžkostem, přizpůsobit se změnám a vývoji, nacházet nová řešení na nové výzvy. Důvěra v kreativitu, důvtip a pružnost žen a mužů je rozlišovací znak, který jsem našla u všech liberálů, které jsem potkala v celém širém světě. Tedy optimismus a důvěra se staly velmi vzácnými v nemalém počtu členských států EU.

Jak to vysvětlit a jak vysvětlit vzrůst pesimismu, úzkosti a nervozity? Nemám skutečně dostačující vysvětlení a mám ho ba i méně, neboť se mne tento pesimismus, úzkost ani nervozita nedotýká.
Mám jen útržky možných řešení: stárnutí naší populace; hluboké demografické změny způsobené tím, že se naše země staly zeměmi imigračními; mezinárodní situace, která se bezesporu stala nebezpečnější; vpád terorismu zcela nového typu; globalizace systematicky prezentovaná jako hlavní zlo namísto ohromné příležitosti.

Pokud je EU v současné době v krizi, je tomu tak proto, že většina národních vůdců dává přednost ztotožnění se s emocemi svých národních voličů spíše než bránění rozhodným a silným způsobem Unie, kterou oni sami vytvořili. Řekla jsem před svým zvolením do čela evropských liberálů, že EU je politická konstrukce a žádná politická konstrukce není nevratná. Není tedy vůbec nepochopitelné, kdyby Unie podlehla populistickým atakům a atakům odpůrců tržního kapitalismu.

Musíme být první, kdo znovu upraví evropskou konstrukci tím, že se dovoláme příbuznosti, vysvětlíme, proč jsme ji tvořili a co nám přinesla, a to ne jen sami sobě, ale všem evropským občanům. Musíme napadnou všechny ty, kteří dnes popírají, co přinesla občanům staré i nové Evropy. Musíme své odpůrce přinutit, ať již jsou vlevo nebo vpravo, aby činili lépe, aby lepší nabízeli.

Pro to všechno budeme muset čerpat ze zdrojů politického liberalismu, filozofie a etiky, abychom tak ukázali cestu mladým, abychom přesvědčili mladé ženy a muže, že vše je na těch, kteří si věří, kteří se cítí být podporováni svými předky, jenž je předstihli a otevřeli cestu k budoucnosti.

Jsme nositeli ideologie ducha, ideologie plné humanismu, velkorysosti. Nemáme právo váhat, odříkat se, ať už jsou proudy, jejichž se cítíme být protivníky, jakékoliv. Pouze pokud budeme pokračovat v napájení se z našich zdrojů, vyhrajeme, pro liberalismus a pro EU.
>>Annemie Neyts-Uyttebroeck, Předsedkyně ELDR

Liberální listy -zde-