Volby Home English

Bydlení za hubičku

26. 1. 2006 - lira

a) 26.1. zkráceno na 67% vyšlo v -Rovnosti-, za text přidána polemika v Rovnosti
b)28.1. i s reakcemi čtenářů na -NPsu-
c) 31.1. polemika od nabyvatel bytu za zvýhodněných pomínek (člen SNK ED) -NPsu-

S blížícími se komunálními volbami začínají představitelé stran usilovně přemýšlet jak získat hlasy. Nejsnazší cesta vede přes nabízení dárků konkrétním skupinám. V tradičně citlivé oblasti bydlení mají zastupitelé mnoha měst v ČR možnost prodávat obecní majetek za netržních podmínek.

V Brně se chystá další vlna prodejů bytů do osobního vlastnictví. Vládnoucí ODS navrhuje, aby cena prodávaných bytů byla vyšší než minule.

Opozice v zastupitelstvu Brna (ČSSD, KSČM, SZ) spolu s lidovci začala okamžitě přemýšlet, jak se blýsknout před lobby nájemníků v obecních bytech připravených k prodeji. Je k neuvěření, jak kreativní jsou najednou zastupitelé ve vymýšlení, jak poškodit obyvatele Brna snížením hodnoty obecního majetku.

Absurdní je, že k rozumu nutí zastupitele Brna Evropská unie, která zakazuje prodávání obecního (veřejného) majetku pod cenou vybraným skupinám. Zcela správně to označuje jako nepovolenou veřejnou podporu. Veřejnost i média jsou spíše na straně " nebohých" nájemců. Oni " trpí" užíváním cizí věci - nájemních bytů, většinou s cenou hluboce regulovanou pod její tržní úroveň. Kromě desítek tisíc, které ušetřili na regulovaném nájemném, jim zastupitelé ještě chtějí přidat dárek v podobě slev stovek tisíc z ceny prodávaných bytů. Často jde i o bytové domy, kde Brno s přispěním státu provedlo nákladné opravy a rekonstrukce, např. zateplení, výměny výtahů, atd.

Úplně zapadá, že obecní majetek patří všem obyvatelům města Brna a zastupitelé jako jejich zástupci mají postupovat s péčí řádného hospodáře. V případě privatizace obecních bytů je jedinou správnou cestou vedoucí k největšímu výnosu pro rozpočet města veřejná dražba celých domů. Žádné předkupní právo nájemníkům, žádné snižování úředně stanovené ceny, zpětné dotace a podobné nápady. Celková škoda v případě zhruba 1200 bytových jednotek je hodně přes 200 milionů!

Dosavadní vyznění problému v regionálních médiích vypadá, jako by zájem stovek dlouhodobě zvýhodňovaných nájemníků stál nad rozumem a zájmy téměř čtyř set tisíc Brňanů.

** ** ** ** ** **
reakce v Rovnosti 28.1. Tržní nájemné hraničí s lichvoufórum čtenářů

Osmdesátiletí dědové nemají většinou mnoho důvodů k upřímnému zasmání při čtení mnohých článků v Rovnosti, protože stále převažují smutné, negativně laděné zprávy.

Při čtení textu předsedy Liberálně reformní strany právníka Milana J. Hamerského Bydlení za hubičku, se jistě mnoho čtenářů hlasitě zasmálo, byť vidění světa " přes peníze" je smutné.

Majitelé bytových domů bojují všemi prostředky proti jakékoliv regulaci nájemného, neboť údajně stále prodělávají, nemohou provádět ani nejnutnější opravy a v žádném případě výměny vybavení bytů. Udivuje nás ale stálý zájem o nákup bytových domů, když mladí lidé volí raději hypoteční půjčky, než aby platili přemrštěné, tzv. tržní nájemné, mnohdy - dle mého názoru - hraničící s lichvou.

Pokud lidé bydlí v obecních ( městských, státních) domech, měli by alespoň přednostní právo při případných prodejích, aby se mohlo částečně zabránit různým spekulantům dále rozkrádat majetek České republiky.
>>Jiří Čejka, Brno