Volby Home English

přepis - Radiofórum s předsedou LiRA

12. 4. 2006 - lira

Ve středu 12.4.2006 od 18:20 vystoupil v Radiofóru právník Milan Hamerský, předseda LiRA. Tématem byla justice.

Milan Hamerský bude hovořil o programu liberálu:


Předvolební diskuse o justici
ČRo 1 - Radiožurnál | 12.4.2006 | 18:20 | pořad: Radiofórum


František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Druhé předvolební Radiofórum, dnes na téma justice. Vylosovali jsme znovu tři strany, které se utkají o vaši přízeň v předvolebním klání. Dnes pozvání do studia přijala
Jana Hamplová, leader hnutí Nezávislí, dobrý večer.
Tomáš Vandas, leader Pardubického kraje za Právo a Spravedlnost - ANO tradiční rodině, NE korupci a kriminalitě, dobrý večer i vám.
Milan Hamerský, předseda Liberální reformní strany.

moderátor
--------------------
Paní Hamplová, s dovolením začnu u vás. Jaké vidíte největší problémy v současné české justici? Jestli se to dá vůbec popsat, řekněme, v pěti větách?

Jana HAMPLOVÁ, členka hnutí Nezávislí
--------------------
V pěti větách pokusím se býti i slušnější, jako praktikující advokát bych identifikovala tři problémy, kde se soudí, to znamená, územní uspořádání soudů, kdo soudí, to znamená, soudci, jejich kvalita a jejich obsazení a jak soudí, jak rychle, jak dobře, jak třeba shodně v rámci celé České republiky.

Tomáš VANDAS, leader za Právo a Spravedlnost - ANO tradiční rodině, NE korupci a kriminalitě
--------------------
Už náš název našeho hnutí sám vypovídá o tom, co chceme prosazovat a je to především nízká vymahatelnost práva v této zemi. Je to neúnosná délka soudních jednání. A především velký problém je i nezávislost soudců, kdy často soudci rozhodují na politickou objednávku.

Milan HAMERSKÝ, předseda Liberální reformní strany -LiRA
--------------------
Já bych kolegy doplnil, veřejnost vnímá jako největší problém justice délku soudních řízení způsobenou tím, že soudci na sebe neberou zodpovědnost rozhodnout hned v té příslušné instanci a dochází k takzvanému pinkponku, kde se navzájem odvolávají a vrací se spisy. To znamená, je nutné tuto věc omezit a je nutné tlačit soudy, aby dělaly konečná rozhodnutí. To je první věc.
Druhá věc, my jsme přesvědčeni, že soudců, což je kolem tří tisíc dnes, je dostatek, že jsou velice drazí na to, aby dělali administrativní činnost, to znamená, je nutné po volbách udělat v justici stejně jako v jiných orgánech státní správy audity, funkční, profesionální, procesní, a náš odhad je, že v řádu deseti procent soudců je nadbytečných, to znamená, jde o to zefektivnit práci tak, aby to dobře zvládali a aby administrativní práce dělal někdo jiný než soudci.


moderátor
--------------------
Všichni tři jste se v podstatě shodli na tom, že prestiž české justice není zrovna na výši. Jak ji zvýšit, Jano Hamplová?

Jana HAMPLOVÁ,
--------------------
Jak zvýšit? Především si myslím, že se musí zlepšit to zásadní v těch třech otázkách, které jsem říkala. Já se domnívám, že taková praktická věc z praxe, lidé mají zmatek teď, pokud máme nové krajské uspořádání, máme kraje, máme sídla krajů a sídla krajských soudů jsou v nohem méně místech a já vím, že to klientům působí velké potíže v orientaci, v příliš složité soustavě soudů, už tak příliš složité.

moderátor
--------------------
Takže zásadní problém, odkud byste začali?

Jana HAMPLOVÁ,
--------------------
Já se domnívám, tak základní bych ani neřekla, ale praktický, velmi praktický, takže Nezávislí by prosazovali, aby se územní upořádání krajských soudů, aby korespondovalo s krajským uspořádáním v České republice, to je první věc. Otázka, jak jsem již tady předeslala, kdo soudí, já se domnívám, že soudci mají, a to bez ohledu na věk, různou úroveň, jsou velmi dobří a méně dobří soudci. Je potřeba udělat mechanismus, aby byl na ty špatné metr, ale to už v poslední době první střípky zaznamenáváme, že pomalí soudci bývají kárně trestání a odvoláváni, podobně, takže toto je cesta i dál, aby ti dobří měli dobré podmínky a ti špatní, aby z justice odešli. Potom, jak soudí, je vlemi odlišné podle krajů, dokonce jsou velké rozdíly v tom, jak v konkrétních obdobných kauzách jsou rozsudky různé, takže sjednocení rozhodovací praxe. Podepsala bych i to, co tady padlo od kolegů, že je potřeba, aby už prvoinstanční rozhodnutí bývala kvalitnější a více propracovaná.

Tomáš VANDAS,
--------------------
Především je nutné stanovit důsledné kontrolní mechanismy na práci soudců. Protože, pokud někdo vykonává svoji práci špatně a dostává za to, myslím si, docela slušné platové podmínky a má velice luxusní plat, tak takoví soudce by měl být okamžitě odvolán. Problém je v tom, že často soudci vlastně předstupují před své kolegy, před kárné senáty a tam je ta solidarita s nimi více než zřetelná. Takže tady je skutečně nutné nastavit mechanismy tak, aby ti soudci za svoji špatnou práci byli nekompromisně odvoláni, protože každý, kdo špatně pracuje, nemá nárok na mzdu.

moderátor
--------------------
Kontrolní mechanismy, pod tím si představit co?

Tomáš VANDAS,
---------------------
Já si samozřejmě dovedu představit nezávislé komise složené třeba z delegovaných úředníků ministerstva spravedlnosti. Prostě je potřeba stanovit zákony tak, aby soudci byli pod větším tlakem a aby skutečně ...

moderátor
--------------------
Také se může stát, že budou pod větším politickým tlakem.

Tomáš VANDAS,
--------------------
Tak to už se obávám, že už jsou i dneska, protože, když vidíte často kauzy, které jsou spjaty například se sociální demokracií, s jejich korupcí, s jejich úředníky, tak já se obávám, že tady to rozhodnutí soudců bude velice mírné.

moderátor
--------------------
Sice se hlásí Jana Hamplová, ale přeci jen dám prostor Milanu Hamerskému a otázce úplně stejné, jak byste vy zvýšili prestiž české justice?

Milan HAMERSKÝ, předseda LiRA
--------------------
Rozumím tomu. Pro liberály je samozřejmě právo klíčové, protože ve svobodné společnosti je to to, co drží pravidla. Souhlasím s tím, že je to o jisté prestiži soudů, o podivné struktuře, kterou máme. Myslíme si, že o jednu úroveň v soudnictví máme umělé z minula. Dokonce s docela konkrétního personálního důvodu, protože, jak se rušila federace a nevědělo se přesně, co s Otakarem Motejlem, tak od té doby tady máme nějakou strukturu, která není rozumná. Samozřejmě kauza paní Brožové na nejvyšším soudě je prostě šílená, spor prezidenta a Nejvyššího soudu úplně nabourává důvěru v justici. Bohužel Ústavní soud a publikoval jsem v Hospodářských novinách na toto téma, má velmi nízkou úroveň. Bohužel pan prezident takovéto lidi navrhl. To znamená, je to na deset let, to znamená, je to vážná věc. To znamená, my si muslíme, že musí být skutečně větší tlak na soudce.


moderátor
--------------------
Tlak z jaké strany?

Milan HAMERSKÝ, předseda LiRA
--------------------
To znamená úvahu o různých formách přezkoušení soudců o kárném postihu. Samozřejmě je tam ten problém, kdo má hlídat soudce, to je stejné -kdo hlídá hlídače? Ale my si nemyslíme, že by soudce musela být funkce, kde po škole někdo nastoupí a je tam celý život. To je druhá věc. My jsme pro to zrušit nastupování do pozice soudce mladých soudních čekatelů. Myslíme si, že by věkový strop nebo začátek měl být někde kolem čtyřiceti let.

moderátor
--------------------
Dobře, ale Tomáš Vandas odpověděl třeba a tu otázku zcela konkrétně, kdo by ty soudce měl hlídat. Odpovíte také tak?

Milan HAMERSKÝ, předseda LiRA
--------------------
Ano. Myslím si, že v těch kárných komisích, které to projednávají, by neměly být pouze soudci, neměli by tam být lidé z ministerstva. Podle mého to zavání politikou, ale je to otázka k promyšlení, do jaké míry advokátní komora anebo další právnické instituce, možná i akademici by mohli vstupovat tak, aby skutečně ta soudcovská loajalita nepřevážila.


Jana HAMPLOVÁ,
--------------------
Já jsem chtěla říct jenom tři takové praktické otázky ještě k té otázce prestiže soudů. Jednak ale bych dala vsuvku. Já bych odmítla kontrolu soudců ze strany úředníků. To opravdu je potom o politice a už teď jsou politické vlivy na, bych řekla, pojem spravedlnost velmi silné, takže spíš omezit než to ještě podpořit. Určitě by byly jiné mechanismy. Podpořila bych třeba účast advokátní komory. Já se domnívám, že máme řadu advokátů, které mají obecně uznávanou prestiž. A k tomu zvýšení prestiže v soudnictví, což se hovoří o rychlosti a o té soustavě soudů, já bych řekla zase tři takové jenom stručné poznámky. Já se domnívám, že musíme si sáhnout i do vlastních řad, nebo budoucích řad, dejme tomu politiků, že soudci musí mít také k dispozici kvalitní zákony, a pokud se kdo pohybuje v legislativě, tak ví, že průběh přijímání zákonů ve sněmovně je velmi nešťastný. Já se domnívám, že by šlo vytvořit mechanismus, že by v určité fázi schvalování zákonů byl stopstav, že by už nebylo možné zasahovat ze strany jednotlivých poslanců do promyšleného připraveného textu. Těmi zásahy, které nejsou legislativně zvládnuté, se dělá strašné škody, a potom ti soudci, i kdyby se lidově řečeno, postavili na hlavu, tak by nemohli kvalitně rozhodovat. První věc, to znamená, sáhnout si do vlastních politických řad, aby se lépe přijímal nebo aby lépe probíhal legislativní proces.

moderátor
--------------------
Ve svém působení ve sněmovně jste si sáhla do svého vlastního svědomí?

Jana HAMPLOVÁ,
--------------------
Já vám řeknu, že za své krátké působení ve sněmovně, neboť se tam pohybuji, tuším, od září 2005 jako náhradník jako za zesnulého pana ministra Dostála. Se snažím nabýt zkušenosti a toto je výsledek těch zkušeností, že od určité fáze bych poslancům zabránila zasahovat do přijímaných zákonů. Říkám to velmi zjednodušeně, ale určitě by to šlo velmi propracovat a promyslet. Druhá praktická věc, tedy úplně otočím list, pro zrychlení práce soudů jako advokát si myslím, že kdyby vznikl systém, dnes už to i lze, počítačoví, kde by soudce si dokázal třeba najít i nařízená jednání v rámci republiky pro konkrétního advokáta, já často sama odročuji jednání, že mám kolize, kdyby existoval promyšlený, propracovaný systém, aby soudci mohli nařizovat jednání podle toho zastupujícího advokáta, mohli si kliknout do počítače a zjistili, zda u některého soudu v republice má nějaké jednání a dali mu tam to jednání do prázdného okýnka, velmi by to, bych řekla, zefektivnilo práci soudů i v řadě jiných úkonů, ne samozřejmě těchto advokátních.

moderátor
--------------------
Pojďme k Tomáši Vandasovi, Právu a spravedlnost, uskupení, předpokládám, že asi všichni víte, s jakým rozpočtem hospodaří ministerstvo spravedlnosti. Takže, kdybychom vzali všechny ty vaše změny, jak navrhujete, kolik by to daňové poplatníky stálo? Dokážete to říct aspoň rámcově nebo řádově, Tomáši Vandasi? Tak aby fungovala česká justice.

Tomáš VANDAS,
--------------------
Takto konkrétně, já odpovím trošku jinak. Ono se dnes říká, že na nic nejsou peníze, nebo respektive každý resort se potýká s nedostatkem peněz. My jsme toho názoru, že peněz je v naší zemi dostatek. Pouze se s nimi špatně hospodaří, a to ve velmi mnoha případech se vyhazují stamilionové nebo miliardové částky a bohužel potom na ty důležité úkony ty peníze nejsou, takže já si myslím, že třeba ušetřené peníze za zrušení Senátu by se daly použít zcela konkrétně do resortů, kde jsou potřeba. Nemusíme vyhazovat peníze na vyslání vojsk do zahraničí, kde nás stojí další milionové částky, sto třicet milionů, prosím vás, nás nyní stojí vyslání vojsk.

moderátor
--------------------
Takže to jsou všechno peníze, které byste vzali a dali na reformu justice?

Tomáš VANDAS,
--------------------
Nejen na reformu justice, ale i do jiných resortů, teď znovu říkám, peněz je v naší zemi dostatek.

moderátor
-------------------- Ale říkám, z logiky věci budete někdy postaveni před otázku rozhodnout se, jestli dám peníze na školství nebo na justici.

Tomáš VANDAS,
--------------------
Já myslím, že určitě každý tento resort potřebuje finanční dotace a školství jako justice je stejně důležité, i zdravotnictví.

Milan HAMERSKÝ, předseda LiRA
--------------------
Tak já odpovím na otázku, ale myslím, že je dobré možná i reagovat na kolegu, abychom občas na sebe reagovali. To znamená, samozřejmě souhlasím s tím, že legislativa, přijímání zákonů je špatné, v této věci Senát plní dobrou úlohu. Je institucí, která vrací zákony, připomínkuje, který kolikrát zachraňuje nejen návrhy poslanců, ale dokonce i ministři tam chodí plakat, že ve sněmovně jim něco uteklo, aby senátoři to pomohli zachránit.


moderátor
--------------------
Jenom vsuvka pro posluchače, Milan Hamerský pracuje pro Senát.

Milan HAMERSKÝ, předseda LiRA
--------------------
Ano, mimochodem pracuji v Senátu, takže to sleduju. Nemyslím si, že senátoři jsou výrazně lepší než poslanci, ale myslím si, že když více lidí v delším čase diskutuje zákony, tak je to výborné.


moderátor
--------------------
Pojďme k té finanční stránce, ať se to nezvrhne k diskusi o potřebnosti Senátu.

Milan HAMERSKÝ, předseda LiRA
--------------------
Samozřejmě, ale jenom vás doplním, my máme zástupce v Senátu Jiřího Zlatušku, který je senátorem a myslím si, že se na tom podílí.
Co se týče přímo peněz v justici, řeknu dvě věci. Za prvé, musí být audit, kolik je zapotřebí soudců, ti jsou velice drazí a za druhé justice není jenom o soudcích. Justice je i o vězeňství. My jsme minule měli v programu, že by měly být třeba soukromé věznice a vypadalo to jako extrém - liberálové nevěděli co by?. Dnešní socialistická vláda schválila, že vzniká první soukromá věznice. Takže žádný extrém to není a efektivita trhu, která může fungovat v různých oblastech by i u soukromých věznic vedla k tomu, že by se ušetřilo a že by prostě celé to jednání vězeňství jako důležité části justice bylo levnější.


moderátor
--------------------
A k té částce? Dostanu z vás nějakou částku, třeba kolik by to bylo? Protože pro letošek by ministerstvo spravedlnosti mělo hospodařit, tuším, s osmnácti a půl miliardami korun. Kolik by nás stála třeba reforma české justice tak, abychom byli opravdu všichni spokojení?

Milan HAMERSKÝ, předseda Liberální reformní strany
--------------------
Já jsem přesvědčen, že by justice -stejně jako všechny ostatní resorty vyjma školství- měly dostat méně peněz a peníze by měly zůstat lidem. To znamená, jestli je to dnes osmnáct miliard, já tvrdím, že po reformách musí resort justice vystačit s patnácti.


Jana HAMPLOVÁ,
--------------------
Já si jen dovolím vsuvku. Žádná reforma justice nepřinese spokojenost všech. To bychom byli příliš idealisté.

moderátor
--------------------
Takže nekladete si takový cíl?

Jana HAMPLOVÁ,
--------------------
Takže cíl uspokojit všechny si rozhodně Nezávislí nekladou, ale myslím si, že se snaží uspokojit normální lidi. Já k těmto financím, pokud Nezávislí navrhují změnu územního uspořádání soudů a podobně, tak pořád se pohybujeme v minimálně, respektive v maximálně stávajícím rozpočtu a ta reforma i toho systému soudnictví, co se týká hierarchie soudu a tak dále, hovořil o tom i pan kolega, by měla do budoucna přinést úsporu a to bychom se s panem kolegou shodli, aby konečné výdaje na ministerstvo spravedlnosti byly asi o tři až čtyři miliardy nižší. Takže žádné zvýšené výdaje a do budoucna po dvou letech přibližně snížení.

moderátor
-------------------- Jdete do voleb, jste všichni schopni říct jméno člověka, který by se posléze, pakliže by vám voliči dali důvěru, který by se za vaše hnutí nebo za vaši stranu stal ministrem spravedlnosti, Jana Hamplová.

Jana HAMPLOVÁ,
--------------------
Já jsem byla představena už v září roku 2005 jako stínová ministryně spravedlnosti.

Tomáš VANDAS,
--------------------
Máme samozřejmě své odborné garanty v oboru justice, nebudu konkrétně říkat koho, ale máme své lidi. Nicméně mluvit v dnešní situaci mimoparlamentních stran o tom, že budeme sestavovat vlády je trošíčku předčasné. My máme ten cíl nejdříve aklimatizovat se na politické scéně, dostat se do Poslanecké sněmovny, a potom další kroky.

Milan HAMERSKÝ, předseda LiRA
--------------------
Podobně jako kolegové, máme své priority - máme dva silné kandidáty na ministra školství, to je pro nás naprostá priorita. Ministerstvo spravedlnosti je někde v nějakém třetím, čtvrtém řádu. Hledali bychom mezi praktiky, umím si představit nebo vidím, že jeden z kandidátů na tuto funkci na ministra spravedlnosti a vlastně můj kolega, stínový ministr spravedlnosti ODS Jiří Pospíšil je podle našeho názoru dosti kompetentní, to znamená, byli-li bychom ve vládě, tak je to jedna z velmi málo osob v ODS, kterou bychom mohli podpořit.


moderátor
--------------------
Řada problémů trestního řízení má svůj základ u policie. Na to také pamatujete, pane Hamerský?

Milan HAMERSKÝ, předseda LiRA
--------------------
Samozřejmě, policie je velmi bolestivá součást našeho systému. Myslím, že se jí nevyhýbají žádné problémy, např korupce, které máme v dalších oblastech. Myslím si, že souvisí to i s tou prestiží, o které jsme hovořili. Přežívá tady problém dvojkolejnosti, to znamená městské policie a státní policie, které ve větších městech, a já jsem z Brna, dneska jsme v Praze. Ty policie si konkurují, bojují spolu se vší tou neefektivitou, která tam je. Samozřejmě policie nemá prestiž, nemá možnosti co v Americe. My bychom byli pro to, aby policie mohla tvrději zasahovat.
Na druhé straně je zřejmé, že pokud natočí Česká televize nebo kdokoliv jiný to, co se dělo na CzechTeku, tak ti policisté druhý den musí odcházet ze služby a ne, že se diskutuje, jestli to byli oni, tradiční schovávání čísel policistů a podobně, je špatné.
To znamená, u policie je to velký problém a já si myslím, že klíčová věc v policii, je oddělit inspekci policie, která dneska vlastně je to stejné jako u soudců. Hlídají sami sebe. A převést to, asi je shoda v odborné veřejnosti, převést to pod resort ministra spravedlnosti z resortu ministerstva vnitra a samozřejmě, říkám ukončit dvojkolejnost.


Tomáš VANDAS,
--------------------
Zcela určitě na to naváži. My považujeme za důležité, aby městská policie byla rozpuštěna a byla posílena státní policie, protože ta má hrát hlavní roli a jak říká kolega, dvojkolejnost tady je a městská policie v dnešní době pouze šikanuje občany nasazováním botiček, ale skutečným problémů se nevěnuje. Takže opravdu posílit státní policii a více policistů v ulicích.

Jana HAMPLOVÁ,
--------------------
Já bych se nechtěla příliš opakovat, takže jenom ve stručnosti, po zkušenostech posledních let se též přikláníme k názoru, že pozice městské policie a velmi diskutabilní. Konkurence i někdy nepříliš šťastná činnost, takže zopakuji tu větu, kterou říkali kolegové, posílení státní policie a městskou policii bychom z našeho právního řádu vypustili. Je to proces ovšem dlouhodobý, není to otázka roku. Jinak k té policii jako takové si myslím, že to nejvíce bolestivý problém vůbec justice. Na policii v řadě případů končí závažné trestné činy, odložené. Troufám si říci, že na úrovni regionů, krajů, okresů ještě bývalých, existuje velmi silná provázanost politiky a policie a je to špatně a není na to prakticky řešení.

moderátor
--------------------
Dostáváme se k posluchačské části. S dovolením ji odstartuji dotazem z e-mailu, to je také takové předvolební téma, dalo by se říci už tradiční. Pan Mirek se ptá, jak se stavíte k možnosti obnovení trestu smrti? Tomáš Vandas.

Tomáš VANDAS,
--------------------
Zcela určitě podporujeme zavedení trestu smrti, i když určitě uslyším námitky, že to nejde, že je to v rozporu s mezinárodní smlouvou a my říkáme, ano, obnovit trest smrti.

Jana HAMPLOVÁ,
--------------------
Moderní společnost nepřipouští trest smrti ani Nezávislí ho nepřipouští, ale tvrdě by chtěli postihovat násilné činy, které všichni víme, o co jde a zpřísnění podmínek výkonu trestu.

Milan HAMERSKÝ, předseda LiRA
--------------------
Jak říkal kolega, v podstatě je nemožné vzhledem k našim mezinárodních závazkům vůbec tuto věc otvírat. Já osobně jsem přesvědčen, že je to efektivní, účinný způsob pro extrémních, řekněme, deset případů za rok. Takže můj osobní názor je podpora trestu smrti.


moderátor
--------------------
A zatímco si hosté nasadí sluchátka, tak vy už můžete vytáčet naše dvě známá telefonní čísla 221552155 anebo 221552255. Hosty dnešního Radiofóra na téma justice jsou Jana Hamplová, leader hnutí Nezávislí, Tomáš Vandas, leader Pardubického kraje za Právo a Spravedlnost - ANO tradiční rodině, NE korupci a kriminalitě, tak se jmenuje celé to uskupení a Milan Hamerský, předseda Liberální reformní strany.

Tomáš VANDAS,
--------------------
Právo a spravedlnost jsou samozřejmě problém v této zemi a jak říkám, název našeho uskupení si klade za cíl tyto věci prosadit. Ale víme, že to nebude jednoduché a ta cesta je zdlouhavá a setkáváme se s problémy na každém kroku a jak jsme se tady bavili dneska, ta justice je závažným problémem a určitě chceme my jakožto politické hnutí udělat všechno pro to, aby se situace zlepšila.

Jana HAMPLOVÁ,
--------------------
Já si myslím, že se o to musí snažit jak soudci, tak advokáti, tak my všichni. A podle mého názoru k tomu přispěje všechno to, o čem jsme dneska mluvili, kvalitní zákony, rychlé soudy, kvalitně obsazené soudy. Já bych ještě možná poznámku k té otázce o tom vzdělávání těch právníků a to socialistické právo.

moderátor
--------------------
K tomu se dostaneme, to budeme brát průběžně. Milan Hamerský a sbližování práva a spravedlnosti, nikoliv z uskupení Tomáše Vandase.

Milan HAMERSKÝ, předseda LiRA
--------------------
Je cílem práva a právníků, soudců, nacházet spravedlnost, ne hledat právo, ale nacházet spravedlnost na základě práva, zákonů a nějakých norem dobrého chování a tradic. Ano, musí být naším cílem ty věci sbližovat, ale jak už tady předtím řekla moje kolegyně, nikdy nenajdeme stav dokonalosti. Velmi často právo je sporným řízením dvou stran a tedy spokojenost obou stran je mnohdy vyloučena už dopředu.

moderátor
--------------------
Teď to řeknu zase od vás, jak byste si poradil s mezinárodními žalobami?

Milan HAMERSKÝ, předseda LiRA
--------------------
Já si myslím, že to je podstatná kauza. Pohrdání českých politiků rozhodnutím Ústavního soudu, rozhodováním o vlastnických právech, tad. Myslím si, a samozřejmě mně to jako patriota příliš netěší, ale jsem rád, že mezinárodní instituce nás tlačí k tomu, aby české orgány se vůči obyvatelům, občanů, vlastníků, chovali korektně, to znamená, řekl bych, dobře nám tak, Někteří konkrétní politici především z ČSSD, ale i současný prezident můžou za to, že máme obrovský problém s pohrdáním vlastnickým právem v oblasti bydlení.


Jana HAMPLOVÁ,
--------------------
Já budu stručná, já považuji za ostudu, že mezinárodní soudy musí učit naše soudy respektovat a chránit vlastnictví jako nedotknutelné právo.

Tomáš VANDAS,
--------------------
Zcela určitě je to ostuda, že naši lidé se musí domáhat svých vlastnických práv u mezinárodních soudů.

moderátor
--------------------
Rozdílnosti verdiktů a tak jak o tom telefonoval pan Sedláček, toho jsme se už v podstatě dotkli v dnešním Radiofóru. Pan Pavel zavolal otázku týkající se bývalých socialistických právníků, kteří teď třeba učí, takže jak byste si s nimi poradili, tak zněl jeho dotaz. Tomáš Vandas.

Tomáš VANDAS,
--------------------
Tak já myslím, že tady už jsme několik, ne pět minut po dvanácté, ale několik hodin po dvanácté, protože především velká očista justice měla následovat v roce 1990 a mně těší, že nás podporuje například bývalý generální prokurátor Šetina, který se chtěl podílet na očistě té justice, bohužel nebylo mu to umožněno a musel z justice sám odejít. Tak jak říkám, dnes už je poněkud pozdě a tenkrát jsme se měli zaměřit na skutečnou očistu justice a tenkrát se měly řešit ty problémy a ti s zkorumpovaní vysocí představitelé komunistické strany měli být nemilosrdně vyhozceni.

Jana HAMPLOVÁ,
--------------------
Já se vyjádřím k těm vyučujícím na fakultách. Já se domnívám, že Nezávislí jsou daleci tomu, aby říkali, kdo má učit a kdo nemůže učit. To bychom se ocitli v úplně jiném režimu. Já se domnívám, že už od roku 1989 je několik generací nových právníků, a já právě jsem odpůrce toho, aby se věk soudců limitoval například až čtyřiceti lety. To bychom tam právě posílali všechny ty, co studovali za minulého režimu. Já mám velmi dobrou zkušenost vesměs s mladými soudci, kteří právě nevykládají právo formálně, ale snaží se najít spravedlnost, udělat ten výklad tak, aby ten rozsudek byl spravedlivý a až na nějaké výjimky, které pramení z neznalosti, což může odstranit odvolací soud, já mladým soudcům věřím a věřím, že oni přinesou to sblížení pojmu práva a spravedlnosti.

moderátor
--------------------
Pan Pavel také mluvil o tom, že v současné justici působí hodně komunistických právníků nebo komunistických soudců. S těmi byste si nějak poradila?

Jana HAMPLOVÁ,
--------------------
Já se domnívám, že, pokud se to nestalo po listopadu 1989, tak v roce 2006 tuto otázku otvírat je pozdě a myslím si, že to vyřeší sám život a ta nová generace právníků.

Milan HAMERSKÝ, předseda LiRA
--------------------
Já si myslím, že je do určité míry diskvalifikující být členem komunistické strany, ale máme několik ústavních soudců, kteří tuto zkušenost mají a byla na nich shoda, že jsou to v některých oblastech vysocí odborníci.
Osobně si myslím, že nemůžeme vyměnit společnost. Jako mladý člověk, kterému je třicet tři, prostě vnímám, že generace našich rodičů dnes určuje politiku, těžko vyměníme celou společnost, těžko vyměníme tři tisíce nebo dva tisíce soudců. To znamená, myslím si, že toto pro nás není podstatné. Podstatné, aby dnes soudili kvalitně, aby dnes v uvozovkách "sloužili demokratickému režimu" a právům občanů a to, že jako mladíci z nějakých různých rodinných důvodů vstupovali do komunistické strany, je problematické.
Co se týče vysokých škol, já jsem studoval práva relativně nedávno a musím říct, že právnická fakulta v Brně, nevšiml jsem si, že by byla zasažena duchem komunismu, myslím si, že je to dneska opravdu o něčem jiném, o zkušenostech ze zahraničí, o sledování návratu vlastně k tomu původnímu, řekněme německému a rakouskému právu, ze kterého české vychází.


moderátor
--------------------
Jak byste odpověděli prvnímu posluchači, panu Horákovi, který se ptal, jak je vůbec možné, že v České republice se tak dlouho čeká na verdikt, nemluvě o zahájení řízení, Tomáši Vandasi.

Milan HAMERSKÝ, předseda LiRA
--------------------
Už jsme to tady zmiňovali několikrát, že je to především způsobeno nekvalitní prací soudců a zcela určitě, na to je nutné se zaměřit, aby soudci byli odpovědni za své rozhodnutí, aby neotáleli s verdikty, aby se zaměřili na skutečné problémy a soudní řízení neprotahovali na neúnosnou míru.


Jana HAMPLOVÁ,
--------------------
Já se pokusím být opět stručná. Musíme začít kvalitními zákony, to znamená, Poslaneckou sněmovnou, Senátem. Musíme začít od podmínek pro soudce, aby nemusel dělat zbytečnou administrativu. Máme jich dost, ale já vím, že dělají někdy často naprosto triviální úkony, a potom samozřejmě soudci by měli být kvalitní, což si myslím, že by zvládla i sama Soudcovská unie, kdyby obě podmínky byly splněny. Umím si představit i takovou specialitu jako by byla pohotovost určitých soudců v jednoduchý případech odsuzovat do pár hodin. dnes už to zákon částečně umožňuje, ještě to lze zkvalitnit.

Milan HAMERSKÝ, předseda LiRA
--------------------
Kolegové toho řekli většinu. Já si myslím, že je nutné vždycky něco za něco. Ta ekonomie funguje i v právu. A já si myslím, že ta koncentrace řízení, která už se zmiňovala, to znamená, na jedno státní v podstatě obě strany mají možnost předložit, rozhodovat co nejvíce v co nejméně jednáních tak, aby při šetření práv dotčené strany -třeba obžalované- se rozhodovalo rychle, jinak se nedostaneme do nějakých snesitelných časových lhůt.


moderátor
--------------------
Milan Hamerský, předseda Liberální reformní strany, spolu s ním byl ve studiu také Tomáš Vandas, leader uskupení Právo a Spravedlnost a Jana Hamplová, leader hnutí Nezávislí. Moc vám děkuji, že jste přišli. Na shledanou.