Volby Home English

Návrh zákona o "důstojné smrti" dokončen

11. 8. 2007 - lira

TZ Liberální reformní strany - LiRA/LiberálovéČR
Návrh zákona o "důstojné smrti" dokončen
============================


Byla dokončena I. verze návrhu zákona o "důstojné smrti". Návrh obsahuje 19 §, důvodovou zprávu s obecnou a zvláštní částí, vychází z úpravy v Belgii a Oregonu.

V pondělí bude nabídnuta ke konzultacím třem lékařům a dvěma právníkům s cílem získat jejich náměty a připomínky pro II. verzi. Ta bude představena veřejnosti a médiím na tiskovce poslední srpnový týden (pravděpodobně 29.8.).

V Právu dnes vyšel k tématu komentář předsedsedy LiRA -Fakta (pr)o eutanázii-, který mimo jiné, přináší definice základních pojmů.

__________
více na webu: eutanazie-dobrasmrt.cz