Volby Home English

Chartisté varují před Julínkovou reformou

26. 5. 2008 - lidovky.cz

S obavami sledujeme snahu vlády prosadit reformu zdravotnictví, jejímž cílem je mimo jiné převést současné zdravotní pojišťovny a velké veřejné nemocnice do formy akciových společností. Takové kroky by znamenaly nevratné změny a ovlivnily by fungování dosavadního systému na mnoho desetiletí.

Zdravotnictví je systém, který vyžaduje soulad ekonomických, sociálních i etických aspektů. Domníváme se, že reforma takového rozsahu nebyla dostatečně připravena a nepředcházela jí odborná a veřejná debata. Tak zásadní změna nutně vyžaduje celospolečenský konsensus. Navíc jde o zákony, které jsou pro své problematické pasáže kritizovány odborníky i pacienty (lékařskou komorou, lékařskými fakultami, rektoráty univerzit, odbornou lékařskou veřejností aj.), podle nichž hrozí při jejich přijetí zhoršení kvality lékařské péče.

Nepřiměřený tlak na urychlení legislativního procesu znemožňuje posoudit možné nedostatky. Přestože reformní zákony nebyly dosud schváleny parlamentem, probíhá již příprava na převod nemocnic na akciové společnosti, často netransparentně a na základě příkazů úředníků. Někteří manažeři, kteří se postavili k reformě kriticky, byli odvoláváni z funkce. Chybí analýza rizik vyplývajících z připravovaných strukturálních změn, např. nebezpečí vzniku místních monopolů a střetu zájmů, o kterém se zmiňuje i dubnová ekonomická zpráva OECD. Není vyřešen převod zdravotní dokumentace ze státní organizace na nestátní subjekt bez souhlasu pacienta, převod akreditací atd. Neexistuje zákon o neziskových organizacích včetně zdravotnických, ač je zmíněn v programovém prohlášení vlády ČR.

Netvrdíme, že současný stav zdravotnictví je ideální. Přesto naše zdravotnictví poskytuje rozsah péče srovnatelný s nejvyspělejšími státy. Navíc na kontech zdravotních pojišťoven byl k 31. 12. 2007 přebytek téměř 27 miliard korun a na konci roku 2008 se dokonce očekává další navýšení. Ke spěchu, s níž je reforma přiváděna na svět tedy není žádný akutní důvod. Naopak, tato kladná čísla nám poskytují časový prostor k přípravě takové reformy, která bude garantovat zlepšení dosavadního stavu a nebude nepřipraveným experimentem, jenž nemá ve státech EU a jiných státech s veřejným zdravotním pojištěním obdoby.

Uvedené skutečnosti odporují principům demokratického státu a dobré veřejné správy. Žádáme proto vládu a naše poslance, aby pozastavili současné prosazování reformy ve zdravotnictví do té doby, dokud neproběhne důkladná rozprava a dokud nebudou v zákonné podobě definovány mechanizmy, jež jsou pro reformu podobného rozsahu nezbytné.

Podepsáni:

Rudolf Battěk
John Bok
Jiří Dienstbier
Jirí Gruntorád
Jiří Hanák
Ivan M. Jirous
Svatopluk Karásek
Helena Klímová
Alexander Kramer
Václav Malý
Dana Němcová
Jan Payne
Miloš Rejchrt
Věra Roubalová
Vojtěch Sedláček
Karol Sidon
Jan Sokol
Anna Šabatová
Jiřina Šiklová
Václav Trojan
Petr Uhl
Jan Urban
Rudolf Zeman