Volby Home English

Pravidla smrti

24. 7. 2008 - mjh

„Chtěl bych umřít jako můj dědeček ve spánku s úsměvem na rtu, ne v hrůze jako dvacet lidí které vezl v autobuse“. Humor je jeden z možných způsobů jak se vyrovnat s nevyhnutelnými strastmi života.
Jinou možností je si potíže nepřipouštět. Život je mimořádně barvitý a jedinečný, vedle krásných stránek zrodu, lásky a přátelství má i své tragické okamžiky konce, zrady a násilí. Dávno už nežijeme v těsném sepětí s přírodou, abychom život vnímali cyklicky podle ročních období. Každá část dávala svůj smysl a bylo snazší se smířit s existencí nevyhnutelného konce.
Náš dnešní život jde lineárně od narození k neustálému zlepšování a růstu. Problémy lze vždy vyřešit. Smrt je v tomto pojetí nepochopitelnou a nesmyslnou událostí kazící tak pěkně rozjetý projekt. Umírání je jedním z posledních tabu moderní společnosti.

Skupina právníků Liberální reformní strany (LiRA) připravila pro senátory návrh zákona o důstojné smrti. Prostřednictvím nezávislé senátorky Václavy Domšové jsme jej podali k projednání na zářijovém jednání pléna Senátu.
Návrh urazil dlouhou cestu od prvních představ v roce 2002, přes množství diskuzí až k vypracování návrhu a jeho představení v prosinci 2007, např. za účasti místopředsedy zdravotnického výboru sněmovny Davida Ratha. V březnu letošního roku proběhla konference k návrhu zákona za účasti širokého spektra odborníků, včetně náměstků ministra práce a sociálních věcí a místopředsedy KDU-ČSL Mariana Hoška a náměstka ministra spravedlnosti za SZ Františka Korbela.

Předložení návrhu přirozeně vyvolalo různé reakce. Proti návrhu ostře vystartovaly i dvě doktorky, ministryně Stehlíková a prezidentka Asociace hospiců Svatošová. Na jejich křečovitých reakcích je zarážející manipulace s veřejností popíráním faktů. V ČR jsou dnes některé typy eutanázie legální. Dámy by se měly veřejnosti omluvit nebo se pokusit vysvětlit, proč, když se staví do pozic expertů, kteří ví co je pro všechny lidi nejlepší, popírají zaběhlou terminologii, kterou dokonce mají i na svém webu. Arogance a pýcha jediných spravedlivých nezmírní utrpení žádného umírajícího.

Staří Řekové si pod eu-thanázií (dobrá-smrt) představovali ukončení života z důvodů zachování cti či důstojnosti. Se ctí je to v dnešní době všelijaké, a jen málo kdo by pro ni umíral. Aktuální česká diskuze se točí kolem čtyř hlavních témat.

Na prvním místě je zmírnění bolesti při umírání. Vyhýbání se bolesti je lidskou přirozeností, je však sama osobě důvodem k odchodu ze života? Lze ji léky dostatečně zmírnit či úplně odstranit? Na tyto a podobné otázky odpovídají odborníci různě. Je bolest přirozená součást umírání? Odpůrci uzákonění eutanázie, převážně z řad věřících, tvrdí, že ano.

Druhou oblastí je svobodná volba ukončení života. Mám právo rozhodovat o svém životě a jeho případném ukončení? Zde se neshodnou zastánci života jako daru od vyšší síly a života jako osobní zodpovědnosti každého jednotlivce. Mám právo požadovat po lékaři odbornou pomoc? Někteří lékaři odmítají být „vrahy a katy“, jiní naopak upozorňují na povinnost lékaře mírnit utrpení, neprodlužovat zbytečně bolest a respektovat přání pacienta.

Třetí tématem jsou nejasnosti s definicí eutanázie. Osoba podávající žádost musí být smrtelně nemocná. Pasivní eutanázie je přerušení nebo neaplikování léčby, kterou by byl prodloužen život. Nepřímá eutanázie je podání utišujících léků, které mají jako vedlejší účinek, předvídatelné ale nezamýšlené urychlení smrti. Asistovaná sebevražda je poskytnutí prostředků osobě, s jejichž pomocí si tato sama způsobí smrt. Aktivní eutanázií rozumíme jednání, které jí přímo způsobí smrt. První dvě varianty jsou v ČR legální, další dvě chce umožnit senátní návrh.

Poslední klíčovou otázkou je možnost zneužití. Kritici ignorují současnou bezprávní situaci, která bezpochyby vede ke skrytým excesům ve stovkách případů ročně. Při uzákonění eutanázie hrozí přesně opačný problém, pokud budou pravidla nastavena příliš komplikovaně, pak budou obcházena. Např. v Belgii, lékaři v anonymních průzkumech přiznávají jednou takový počet eutanázií dle zákona i mimo. Tak jako patří nedokonalost k životu, tak i zneužití právních nástrojů nelze stoprocentně vyloučit.

Jsem hluboce přesvědčen, že společnost je připravena přijmout obdobnou normu jaká platí šest let v Belgii. Nedávné průzkumy potvrdily, že dvě třetiny občanů si dlouhodobě přejí uzákonění eutanázie. Liberálové necenzurují diskuzi, a proto vytvořili pro veřejnost portál eutanazie-dobrasmrt.cz , který přináší hlavní názory. Tento týden jsme vyzvali veřejnost, aby se peticí obrátila na senátory pro podporu projednávání návrhu zákona.

Pro legalizaci eutanázie existuje mnoho dobrých důvodů jak morálních, tak praktických. Nastolení jasných pravidel odstraní excesy, pomůže zvýšit důvěru mezi lékaři, nemocnými, jejich příbuznými i v celé společnosti.