Volby Home English

Návštěva hospice Štrasburk Praha

2. 9. 2008 - lira

TZ Liberální reformní strany
-návštěva hospice Štrasburk v Praze
========================

POZVÁNKA

Ve středu 3.9. ve 14h, navštíví senátorka Václava Domšova a Milan Hamerský (spoluautor návrhu zákona o důstojné smrti) hospic Štrasburk v Praze, Bohnická 12, Praha 8.
Cílem setkání je seznámit se s aktuálními problémy hospiců, probrat jejich požadavky směrek k politikům (legislativě), vyslechnutí a diskuze k připomínkám zástupců hospice k předloženému návrhu zákona o důstojné smrti, který čeká v senátu na brzké projednání.

Předkladatelé návrhu zákona o důstojné smrti, považují činost hospiců za velmi prospěšnou.
O to více nás mrzí některé (až nenávistné) ataky několika představitelů hospicového hnutí, které považujeme za nedorozumnění. Proto jdeme vstřícně vyslechnout argumenty jestě před jednáním senátu.

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich