Volby Home English

Benda se chová jako komunista

3. 3. 2009 - hn

Zákon, jímž Marek Benda zavedl trestání novinářů za publikaci odposlechů, považuji za vzpomínku na časy před rokem 1989. Novinář má k dispozici informaci, jejíž obsah je veřejným tajemstvím, pokud ji však zveřejní, zasáhne proti němu stát. Informace se stává šiřitelnou pouze ilegálně, podobně, jako kdysi. Marek Benda se - sám z prostředí, které tehdy četlo i produkovalo samizdaty - přesunul do řad politických elit.

Zákon není namířen proti novinářům, ale proti občanům, ke kterým se informace v evidentním veřejném zájmu nedostane. Marek Benda mne ovšem ve svém textu "Zákaz odposlechů má chránit vás" (HN 24. února) přesvědčuje, že to nedělá pro sebe, ale pro nás, občany. Zná "dobro", kterým nás chce oblažit. A udělá to, i když o to nestojíme. Vzpomínáte, jak nás komunisté zavřeli za ostnatý drát, abychom jim z jejich "šťastné a spravedlivé" komunistické společnosti neutekli k zaostalým a vykořisťujícím kapitalistům?

Marek Benda dnes své politické dobrodiní servíruje ve stejném střihu, jako to dělali vládcové minulého režimu, od kterého se slovně distancuje. Motiv pro toto "prospívání" občanům bez ohledu na to, co si oni sami přejí, je ovšem podobný: udržet sebe i své politické přátele u moci co nejdéle.

Jiří Zlatuška, Masarykova univerzita Brno