Volby Home English

Kde udělali Liberálové chybu II.?

19. 6. 2009 - blogIdnes


celý text na blogu iDNES

výběr z textu//
Volby přinesly ODS-KSČM-ČSL solidní úspěch a v případě ČSSD akceptovatelný výsledek. Neúspěch kandidátky Liberálové.CZ se ziskem 1775 hlasů má množství přičin a má i své následky pro liberální politiku v ČR.

Liberálové získali v Německu 11%, v Dánsku 20% a dvě kandidátky v Nizozemí přes 21%, propadli v Polsku, Rakousku, Maďarsku a ČR. Na Slovesku chybělo půl procenta nové straně SaS - Sľoboda a solidarita. Pomineme-li pokusy o tunelování pojmu liberální strana od ODS, ČSSD, SZ, Bobošíkové, pak k liberálům s přivřením očí lze považovat několik menších stran, které spojuje neúspěch. Jedni jdou vlastní cestou, ostatní slouží pochybným projektům.

1) vnější podmínky
b) pád vlády
....
c) Lisabonská smlouva
d) mediokracie

...
2) vnitřní podmínky
a) nehododa s pololiberály z SOS, US-DEU, Severa
Možnosti úspěchu liberální kandidátky zásadně omezila nedohoda se Stranou pro otevřenou společnost a Unii svobody, která se nechaly přesvědčit o účelnosti spolupráce s jednou z partiček starostů, kteří do čela nasadily dva nezařaditelné, politicky všehoschopné senátory Štětinu (SZ/Stan/TOP 09) a Paukrtovou (SZ/ODA/US/ULD/SOS/Stan/TOP 09).

Letité řeči o liberální politice a spolupráci s liberální frakcí v EP neprošly zkouškou. Jejich 1,2 miliónů prospělo projektu nečitelných starostů, který dál vytěží konzervativní Kalouskův TOP 09. No prostě liberálové k pohledání ;-). Vedení obou stran selhalo a ani do budoucna není použitelné pro prosazování liberální politiky, mají však sílu jí účinně škodit.

Tradičním škodičem liberálů je i letitý šéf německé liberální nadace FNSt pro střední a východní Evropu B.Severa, který si přes pomluvy pohlídal, že od liberálních stran z EU nepřišla personální ani finanční podpora kandidátce Liberálové.CZ.

...

Závěr: Při daných vnějších podmínkách a vnitřních možnostech, … platí jeden z Murphyho zákonů:
Za přesně daných a kontrolovaných fyzikálních podmínek, se živý organismus (volič) chová tak, jak ho zrovna napadne.