Volby Home English

Soud Liberálové.CZ vs. Dienstbier

3. 11. 2009 - tisková zprávaDne 3.11.2009 ve 14h proběhne u Soudu pro Prahu 2 předběžné jednání k žalobě Liberálové.CZ vs. Jiří Dienstbier o náhradu škody 392tis. způsobenou neplněním smlouvy senátorem ČSSD.

4.2.2010 nařízeno jednání

Shrnutí věci: Dienstbier se smluvně zavázal, že v případě zvolením senátorem v obvodu Kladno, kde s tím ČSSD sama nepočítala (jeho přátelé mu to na základě "profesionálních" analýz rozmlouvali), mu jako odměnu za vedení kampaně, bude zázemí zajišťovat LiRA (Liberálové.cz), jde o 27tis/měsíčně za kancelář -dnes příjem ČSSD, 35tis/m služby asistentů + 15tis/m služby konzlutantů -dnes "příplatek" k platu okresní manažerce ČSSD a zaměstnankyni ústředí ČSSD, dále peníze na telefon cca 6tis/m.

díky neplnění smlouvy senátorem ČSSD (jeho slovy "jde o maximálně morální závazek") má tato strana a její členové majetkový prospěch přes 80tis/m, tedy přes 960tis/ročně na úkor LiRA, solidarita ČSSD v praxi ;-)

Jiří Dienstbier st. se díky naší pomoci stal ze soukromé osoby, příležitostně glosující politiku s nálepkou neúspěšné ikony minulosti, senátorem a předsedou nejvlivnějšího výboru -zahraničního a bezpečnostního, první jeho krok po zvolení bylo, že se zachoval jako uličník a morální invalida snažící se ze svých zavázků vylhat (např. nabídkou pracovního místa u Rátha)

_________________________________________________

Příloha:
31.8.2009 nabídli Liberálové.CZ smírné, mimosoudní řešení
-ani žalovaný senátor ani zástupci ČSSD se neobtěžovali odpovědět, svůj vztah právu ilustrativně doložili např. hlasováním o protiústavním zkrácení volebního období sněmovny.

komu:
Jiří Dienstbier, senátor ČSSD
Jiří Dienstbier ml., advokát, právní zástupce

na vědomí:
Jiří Paroubek, předseda ČSSD
Bohuslav Sobotka, první místopředseda ČSSD

kdo:
Liberálové.CZ (nástupce Liberální reformní strany), - Pavel Weiss, předseda
Jan Burdych, právní zástupce

Návrh mimosoudního narovnání do 15.9.2009

Na základě podání žalovaného J.Dienstbiera ze dne 14.8.2009 na usnesení soudu 14.7.2009, které bylo žalobci doručeno 24.8.2009, inicioval statutární zástupce Liberálové.CZ, předseda P.Weiss jednání s právním zástupcem žalovaného J.Dienstbierem ml. Na základě ústního jednání, které proběhlo 28.8.2009 navrhujeme následující kroky k možnému mimosoudnímu narovnání.

Variantní návrhy platící do 15.9.2009
Strany se dohodly na mimosoudním vyrovnání a veškeré vzájemné nároky nahrazují smlouvou

a)
s veřejnou omluvou žalobce žalovanému za trestní oznámení ze dne 6.3.2009 žalovaný uhradí z původně žalované částky 392.000,-Kč pouze 272.000,-Kč.
-přímé výdaje žalobce na volební kampaň 202.000,-Kč
-polovinu úhrady práce 70.000,-Kč
-za vložené know-how 0,-Kč

b)
žalovaný uhradí z původně žalované částky 392.000,-Kč pouze 202.000,-Kč.
-přímé výdaje žalobce na volební kampaň 202.000,-Kč
-za vloženou práci 0,-Kč
-za vložené know-how 0,-Kč

Závěr:
a)
škoda pro žalobce z neplnění smlouvy žalovaným je cca 5milónů Kč za 6 let mandátu senátora, ČSSD má výrazný majetkový prospěch na úkor práv žalobce jak ze státního příspěvku na obvodní kancelář a její vybavení, tak i "připlácením" svým zaměstnankyním, např. okresní manažerce,
b)
věříme, že poškození jména ČSSD prohraným sporem jejího senátora, který nedodržel smlouvu a odmítl několik návrhů na alternativní řešení problému, není v zájmu žádné ze stran,
c)
vzhledem ke zdůvodnění žaloby, usnesení soudu a zdůvodnění žalovaného, nemůže statutátní orgán žalobce postupovat jinak než hájit své oprávněné a poškozené zájmy soudní cestou,
d)
nabízíme žalovanému, aby se vyhnul soudnímu řízení a s tím spojených nákladů a negativní medializaci své osoby i ČSSD, např. využitím jedné ze dvou výše nabízených variant narovnání, po 15.9.2009 již budeme trvat na uhrazení plné částky a souních výloh u soudu nebo mimosoudně.

S pozdravem
Mgr. Jan Burdych, v.r.
právní zástupce žalobce (Liberálové.CZ)

víceZDE