Volby Home English

Prohlášení LiRA - Liberální reformní strany

2. 2. 2002 - LiRA

SVOBODU, ROZUM, SPRAVEDLNOST, TOLERANCI

Sledujeme současnou politickou scénu a úroveň veřejné debaty v České republice a myslíme si, že se vyznačuje přílišnou myšlenkovou strnulostí, váhavostí a nedostatkem neotřelých nápadů. Tento nedostatek navíc bývá nahrazován zástupnými tématy a organizačními rošádami.

Od roku 1996 nemáme většinovou vládu, v tomto prostředí mají pravicové strany málo invence navrhovat a prosazovat liberální reformní politiku. V naší společnosti žije mnoho lidí, jejichž názory jsou zajímavé a podnětné. Tito lidé však nejsou u nás vidět, žádná ze současných politických sil je nereprezentuje.

Proto chceme, aby se i svobodomyslné názory staly součástí veřejné diskuse, aby byly vidět. Sdružili jsme se za tímto účelem v Liberální reformní straně. Naše názory jsou výrazně liberální a pravicové. Domníváme se, že řadu věcí v našem státě je třeba změnit k lepšímu. Chceme odstranit diskriminace i privilegia a výrazně rozšířit svobodu občanů. Za svůj úkol považujeme rozšiřování a hájení prostoru svobody, tvořivosti a lidské jedinečnosti v otevřené společnosti. Prosazujeme skutečnou rovnost před zákonem a smírné řešení konfliktů mezi lidmi na bázi smluvní volnosti.

Věříme, že náš program osloví důležitou část naší veřejnosti. Určitě bude vidět a slyšet. O myšlenkách v něm obsažených se začne vážně diskutovat. Jsme ochotni vynaložit veškeré úsilí a věnovat svůj čas. Zúčastníme se letošních voleb do Poslanecké sněmovny. Máme jasnou, dlouhodobou vizi a srozumitelný program obsahující promyšlené a uskutečnitelné návrhy inspirované liberálními reformami v zahraničí, které chceme prosadit v naší zemi.

Pokud máte blízké názory a máte pocit, že nejsou vidět, pomozte nám v našem úsilí, podpořte nás, buďme vidět.

V Praze, 2. února 2002, Hospoda Pod schůdky

  • Milan Hamerský, Brno
  • Martin Jareš, Praha, Ústí nad Labem
  • Lukáš Kalenský, Praha, Poříčany
  • Václav Linkov, Brno
  • Martin Maloš, Praha, Znojmo
  • Vilém Tanzer, Brno, České Budějovice
  • Pavel Weiss, Praha, Kadaň

kontakty: viz sekce kontakty