Volby Home English

Prohlášení o neúčasti ve volbách do PSP 2002

9. 4. 2002 - LiRA

Zdůvodnění:

  1. organizační, personální a finanční zázemí LiRA
  2. roztříštěnost liberálů (i kvaziliberálů) do více konkurujících si stran, LiRA iniciovala jednání s několika stranami (CZ, ODA a Naděje), jejich nevalné výsledky prokázaly neprůchodnost užších dohod před volbami do PsP
  3. nezralost mediální i veřejné scény pro vyhraněnou liberální politiku

Další kroky:

LiRA bude hledat nejvhodnější způsob zapojení svých členů a příznivců při podzimních volbách do Senátu, měst a obcí.

Zájemci kandidovat za (s podporou) LiRA v podzimních volbách, neodkládejte rozhodnutí a zkontaktujte nás!