Volby Home English

Hluboký nesmysl Vladimíra Špidly

25. 8. 2002 - Milan J. Hamerský, předseda LiRA

Už je to tady. Apolitického přírodního úkazu jakým jsou povodně se chopili socialisté, aby nám dokázali pravdivost své ideologie.

V Právu 22. srpna napsal Vladimír Špidla: "Jsem přesvědčen, zvláště po posledních zkušenostech s povodněmi, že sociální stát osvědčuje svůj hluboký smysl. Vyrovnání se s krizemi a škodami vyžaduje koncepci sociálního státu, protože bez této koncepce, jak jsem již jednou nedávno řekl, by se dalo prohlásit, že domy v obci Metly jsou soukromou záležitostí postižených."

Vybraná citace dobře ilustruje uvažování V.I.Špidly. První věta nedává žádný smysl a je jen ideologickým výkřikem. Představme si V.Klause, jak po povodních v roce 1997 říká: "Jsem přesvědčen, zvláště po posledních zkušenostech s povodněmi, že liberální stát osvědčuje svůj hluboký smysl. Možná, že V.I.Špidla odvozuje hloubku smyslu sociálního státu od výše dluhu, který vytvoří. Pro příští rok počítá se 157 miliardami.

V další větě najdeme zaklínadlo všech plánovačů KONCEPCE. Kdo nemá koncepci ten je ztracen. Hluboce smysluplný sociální stát ji musí mít dvojnásob. Pravda lidé nám dosahování našich cílů kazí svým svéhlavým chováním. Ubráním peněz a větší regulací lze i tyto škodlivé projevy omezit na únosnou míru.

Kdo sleduje asociální bytovou politiku ČSSD (především pohromu zvanou poslanec Křeček), toho jen mírně překvapí teze premiéra o tom, že soukromý majetek postižených není jejich soukromou záležitostí. V úvahách komunistů a nejednoho socialisty to, že lidé něco vlastní je umožněno jen shovívavostí státu, který je konečným vlastníkem všeho "národního" majetku.

Vladimír Špidla by se měl přestávat schovávat za povodně a říci jasně, kolik svobody a peněz nám chce vzít, aby je mohl dát na splnění svých "hluboce smysluplných" socialistických koncepcí státu pečujícího o každého od kolébky až po hrob.