Volby Home English

Mein Kampf

17. 10. 2002 - Radim Valenčík jr

Podle výroku Nejvyššího soudu je pan Zítko nevinen, protože se vydáním Mein Kampfu dopustil propagace již neživého hnutí. Hrůza, volají všichni, od komunistického poslance až po ministra vnitra. Podle tohoto precedentu nyní budou unikat spravedlnosti i ti nejhorší "náckové".

Nesmysl! Pominu ten fakt, že české právo nezná institut precedentu. Ovšem celá žaloba je naprosto nesmyslná. Proč nedovolit vydání knihy proto, že obsahuje rasovou a národnostní nesnášenlivost? Jsou lidé skutečně tak hloupí, že nedokážou rozeznat pravdu od lži, dobro od zla? Je proto je třeba chránit od všech "závadných" myšlenek a servírovat jim pouze ty "správné"? A konečně, kdo bude o vhodnosti či nevhodnosti knih arbitrárně rozhodovat?

Ve jménu Katolické víry bylo zabito více lidí, než v hitlerovském Německu. A Bible se vydává i v kreslené podobě pro děti. Námitka: Bible neobsahuje nemorální myšlenky, nehlásá rasovou, ani jinou nesnášenlivost. Dobrá. A co třeba Kapitál Karla Marxe? Stal se ideovým zdrojem hnutí, které také vraždilo lidi. Navíc nepochybně obsahuje výzvu k třídní nenávisti. Mrtvému je jedno, zda byl zabit z důvodu jiné barvy pleti, jiného přesvědčení, nebo jiných majetkových poměrů. Takových děl je mnohem více, i v české literatuře. Kdyby se začalo na zločiny komunismu konečně pohlížet stejně, jako na zločiny nacismu, pak nevím, zda by mohly vycházet básně Jiřího Wolkera, nebo Petra Bezruče. "Přijde den, z dolů jde plamen a dým, přijde den, zúčtujeme spolu". Zaměňte slovo "dolů" slovem "pecí" a můžete větu klidně vložit do Mein Kampfu.

Nezakazujme knihy. Jakkoli omezená svoboda přestává být svobodou. Lidé jsou schopni rozpoznat dobré od špatného. A pokud nejsou, zákazy nám nepomohou. Nacisté "závadné" knihy pálili, komunisté zabavovali. Nebuďme stejní, jako oni!