Volby Home English

Nízká volební účast? Zpoplatněme volby!

7. 11. 2002 - Radim Valenčík jr.

Upozornění! Neberte tento článek příliš vážně.

Nedávné senátní a komunální volby potvrdily dlouhodobý trend v České Republice - ke každým dalším volbám přichází stále méně lidí. Pouze u druhého kola senátních voleb byla účast vyšší, což ovšem bylo způsobeno tím, že bylo poprvé spojeno s volbami komunálními. Trend klesající účasti to ovšem nevyvrací.

Politická reprezentace, pro kterou je tento fakt jistě špatným vysvědčením, uvažuje, jak tento pokles zájmu zastavit. Návrhy na úpravu data voleb nic neřeší. Pokud je v den voleb špatné počasí, přijde méně lidí, pokud počasí vyjde, přijde lidí ještě méně - mnoho voličů odjede na chalupy. Ani změna data, ani poručení větru dešti, problém nízké účasti neodstraní. Pokud chceme zvýšit procento voličů, účastnících se voleb, je třeba provést systémovou změnu. Je třeba zavést poplatek za volby, navrhuji ve výši 300Kč. Tuto částku by zaplatil každý, kdo by chtěl hodit svůj hlas do urny.

To snad ne! Vždyť to odporuje principům demokracie! Opravdu? Základní teze zní: Zkušenost ukazuje, že dostane-li člověk něco zadarmo, pak si toho neváží natolik, jako kdyby za to musel zaplatit. Možnost volit je zatím bezplatná, proto si jí voliči neváží a chodí jich stále méně. V naší ústavě je však zakotveno neopominutelné právo každého jedince na účast na politickém životě. Ovšem zmíněné právo se týká jak pasivního politického života (právo volit), tak aktivního (právo kandidovat). Přesto jsou kandidující strany povinny platit nemalou volební kauci a nést další nepřímé administrativní náklady. Funguje totiž celospolečenská dohoda o tom, že právo má sice každý, ovšem protože jsou s volbami spojené určité náklady, měl by jejich část nést ten, kdo se jich chce účastnit. Jestliže to platí pro kandidující, nevidím důvod, proč by to nemohlo platit pro voliče.

Sociální cítění bije na poplach. Co když si někdo stanovenou částku nemůže dovolit zaplatit? Cožpak je možné někoho vyloučit z účasti na demokracii kvůli majetkovým poměrům? I to se však děje. A to nejen při nutnosti platit volební kauci. Všimli jste si, že by v den voleb bylo možné využít hromadné dopravy zdarma? Ne? A co když se volební místnost nachází několik zastávek od místa bydliště voliče, a on si nemůže dovolit zaplatit si lístek? A co když jev den voleb zima a volič si nemůže dovolit teplé oblečení? To jsou přece zřejmé příklady majetkové diskriminace. Navíc - pokud pracujete a platíte daně, stejně za průběh voleb zaplatíte, ať už volíte, nebo ne. Takto by platil pouze ten, kdo volit chce.

Problém by nastal ve dvou ohledech: Za prvé by volič požadoval za své peníze kvalitu, a tu mu současná politická reprezentace zřejmě nenabízí. A za druhé - ačkoli se na první pohled zdá, že toto řešení by nahrávalo pravicovějším stranám, jejichž voliči mají většinou větší příjmy, mohlo by to dopadnout i jinak. Nejbohatší politická strana je totiž KSČM. Doufejme tedy, že tento návrh zůstane pouze dobrým vtipem.