Volby Home English

Činnost LiRA, II.Sjezd LiRA, vznik nového senátního klubu -KOD

15. 11. 2002 - Tisková zpráva LiRA

Činnost LiRA

Po zvolení Jiřího Zlatušky senátorem získala LiRA zázemí pracovat na svém dalším rozvoji a prosazování liberálního programu. LiRA:
*nabídne široké veřejnosti možnost podílet se na přípravě -"Liberální vize ČR".
*osloví liberálně profilované odborníky a nabídne jim spolupráci
*bude úzce spolupracovat s Institutem Karla Havlíčka Borovského (IKHB) při propagaci liberálních názorů, např. formou konferencí, happeningů

Integrace pravice

LiRA s radostí a nadějí sleduje kroky směřující k úzké spolupráci pravicových stran. Ohlášenou integraci Evropských demokratů (ED) a Občanské demokratické aliance (ODA) považujeme za velmi rozumnou. Přidají-li se i další strany, je šance na vznik silnějšího liberálně-konzervativního subjektu.
LiRA neplánuje zapojení do integračních pokusů dříve, než se vyjasní situace ve vedení ODS a US-DEU.

II. Sjezd LiRA

II. Sjezd LiRA proběhne 30.11.2002 v Praze. Obsahem jednání bude projednání strategie LiRA do voleb v roce 2004, ve kterých chce LiRA opět uspět.

Memorandum Klubu otevřené demokracie


Senátoři klubu Unie svobody - Občanské demokratické aliance se rozhodli transformovat Senátní klub US - ODA v Klub otevřené demokracie, který je založen na nadstranickém principu.
Klub otevřené demokracie sdružuje senátorky a senátory, straníky, nestraníky a nezávislé, sdílející podobné politické názory a představy o demokratické společnosti a právním státu.
Určující principy Klubu otevřené demokracie jsou:

1. Prohlubovat otevřenou demokracii a podporovat rozvoj občanské společnosti.
2. Rozvíjet právní stát, který zaručuje spravedlnost, vymahatelnost a uplatnitelnost práva, včetně vytváření protikorupčního prostředí.
3. Usilovat o rychlé a efektivní začlenění ČR do EU a dalších evropských i mezinárodních struktur.
4. Podporovat efektivní decentralizovanou a v zájmu občanů fungující veřejnou správu.
5. Přispívat k atmosféře vzájemné důvěry, lidské i politické slušnosti a tolerance ve společnosti.
6. Pomáhat při překonávání dědictví komunismu, které se stále projevuje v myšlení a chování nás všech.
7. Udržovat přínosný styk s těmi senátorskými kluby, které jsou nám názorově blízké.

Klub otevřené demokracie je otevřen pro všechny senátorky a senátory, kteří sdílejí výše uvedené principy a jsou připraveni diskutovat věcně a konsenzuální závěry účinně v Senátu uplatňovat.

Ondřej Feber, Petr Fejfar, Jan Hadrava, Josef Jařab, Robert Kolář, Daniel Kroupa, Jaroslava Moserová, Edvard Outrata, Soňa Paukrtová, Jan Ruml, Jiří Rückl, Richard Sequens, Vladimír Schovánek, Jiří Zlatuška, Jiří Skalický