Volby Home English

Irák, Landsmanšaft v Praze, spolupráce liberálních stran

29. 3. 2003 - Tisková zpráva LiRA

1) Válka v Iráku
LiRA plně podporuje kroky protisaddámovské koalice. Podporujeme nasazení vojenských jednotek. LiRA by podpořila i přímé zapojení českých jednotek.
LiRA je přesvědčena, že krize kolem Iráku plně prokázala zastaralost současné struktury OSN a nutnost její rekonstrukce.
LiRA se obává dopadů irácké krize na další fungování NATO a jeho postupné přeměny z vojensko-obranné na politicko-diskuzní organizaci. LiRA vyzývá ostatní parlamentní politické strany, aby se zasadily o umístění jedné či více amerických základen na území ČR.

2) Landsmanschaft v Praze
LiRA vítá otevření kanceláře Landsmanschaftu v Praze. Jsme přesvědčeni, že tento krok může napomoci k prohloubení diskuze o bolestivých momentech společné historie Čechů a Němců.
LiRA vyzývá demokratické strany, aby nespolupracovaly s komunisty při jejich nacionalistických útocích na zástupce sudetských Němců.

3) Spolupráce liberálních stran
LiRA vítá pokrok, který přineslo páteční jednání v Hradci Králové, jehož se zúčastnili Cesta změny, Evropští demokraté, LiRA, HNEZ, ODA a Volba pro město.
LiRA je připravena plně podporovat Jana Kasla, který byl na tomto setkání jednomyslně schválen jako mluvčí Koordinační rady výše uvedených subjektů.
LiRA je připravena budovat s blízkými politickými subjekty liberální alternativu k politice sociálních, občanských a křesťanských demokratům. Bude usilovat o rychlé prohloubení spolupráce (programové i strukturální) mezi zmíněnými subjekty.
LiRA je pořadatelem dalšího setkání Koordinační rady, které se uskuteční 11.4.2003 v Praze na půdě Senátu. Předpokládáme účast některých senátorů.