Volby Home English

Rozvoj místo stíhaček

15. 12. 2003 - Petice

Vyzýváme členy Parlamentu ČR, aby nepodpořili rozhodnutí vlády zajistit pro českou armádu supersoniky. Tento záměr je nerozumný. Navrhujeme účinnější investici do naší bezpečnosti.

Obrana: Česká republika je obklopena spojenci z NATO a neutrálním Rakouskem, "klasická" agrese je na desetiletí vyloučena. Proti novým rizikům nás supersoniky neuchrání.

Spolupráce: Česká republika je součástí NATO, brzy se stane členem EU. Obě tato uskupení mnohokrát deklarovala zájem integrovat roztříštěné národní vojenské kapacity do větších celků.

Armáda: Nákup (leasing) supersoniků bude pro armádu další investiční položkou, která ubere peníze z míst kde se jich dlouhodobě nedostává. Obranu vzdušného prostoru dostatečně zajišťují L-159, naše armáda by se měla v souladu se strategií NATO specializovat v oblastech, kde vykazujeme největší přínos (chemici, zdravotníci, spojaři). Nekoncepčnost rozhodování dokazuje fakt, že výběrové řízení bylo zahájeno před schválením další z ambiciózních koncepcí reformy armády, tentokrát již určitě definitivní.

Korupce: Není překvapivé, že nad zakázkou takovýchto rozměrů se objevují nejrůznější podezření. Skryté i veřejné pokusy (vyjádření amerického ambasadora) o ovlivnění celé zakázky zpochybňují veřejně deklarované důvody nákupu stíhaček.

Skutečná rizika: Snižující se konkurenceschopnost naší ekonomiky, růst nezaměstnanosti a veřejných dluhů, podfinancovaná výzkum, vývoj a oblast vzdělání.

Veřejnost: Zemanova vláda se pokusila získat pro nákup grippenů souhlas Parlamentu. Díky hlasu opozičních poslanců a senátorů (mimo jiné všichni unionisté, dva senátoři a dva poslanci KDU-ČSL) napřed Senát a následně sněmovna tento pokus odmítla.

My, níže podepsaní,
žádáme poslance a senátory, aby odmítli nepotřebné supersoniky a ušetřené prostředky (cca 1,5 mld. ročně) přesunuli na financování výzkumu, vývoje a vysokého školství.

V Praze dne 15.12.2003
Milan Hamerský, předseda Liberální reformní strany (LiRA)
Pavel Weiss, za Institut K. H. Borovského (IKHB)
Petr Matějů, předseda Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA)
Jiřina Nováková, předsedkyně Občanské demokratické aliance (ODA)
Jiří Lobkowicz, předseda Cesty změny (CZ)
Petr Robejšek, politolog
Jaroslav Fulneček, junior scientist, Biofyzikální ústav AV ČR Brno
Zdeněk Hubálek, vědecký pracovník Akademie věd ČR a docent na MU Brno
Zdeněk Slanina, profesor na univerzitách Dálného východu a Pacifiku
PhDr. Zuzana Jurková, Dr., FHS UK
Doc. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., Katedra parasitologie a hydrobiologie Přírodovědecká f. UK
Prof. V. Hošek, FTVS UK
Prof. Helena Tlaskalova-Hogenova, MD, DSc, Institute of Microbiology AS CR, Dept.Immunol. and Gnotobiology
Ladislav Lešetický, učitel na PrF UK Praha
Peter Sebo, vědecký pracovník
PhDr. Jiří Kirchner, UK v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky
Milan Tuček, vědecký pracovník SoU AV ČR
Milan Elleder