Volby Home English

ELF vyhlášen

18. 12. 2003 - TZ LiRA

Myšlenka Evropského liberálního fóra (ELF) je výsledkem měsíců diskusí mezi osobnostmi napříč politickými stranami, které spojuje úcta k liberálním myšlenkám a hodnotám. Na počátku těchto snah stála senátorka Jaroslava Moserová, která je také inspirátorem názvu.

Rozhodli jsme se uvést tuto iniciativu do života, protože si uvědomujeme, že svoboda jednotlivce je v naší zemi vystavena stále větším tlakům státního aparátu, podnikatelská aktivita je dušena neuvěřitelně těžkým daňovým zásahy, a samotný odkaz liberalismu - nejen toho ekonomického, ale i kulturního: tedy důraz na iniciativu a kreativitu jedince, jeho občanská práva, svobodu a pluralitu myšlení - je něčím, co dnes není zcela respektováno, někdy dokonce zesměšňováno.

Nebojíme se přihlásit k liberalismu. Vznik Evropského liberálního fóra (ELF) chce být základem pro vážnou diskusi nad stavem českého liberalismu několik měsíců před vstupem do Evropské unie (EU).

Považujeme za varovné, že někteří z těch, kteří se hlásí k liberálním myšlenkám, je nejen neprosazují, ale vědomě vystupují proti nim. Je velmi obtížné prosazovat jednotu nynější vládní koalice a zůstat liberálem, je naprostým popřením hodnot liberalismu vystupovat z pozic nacionalismu a uzavírat navíc tiché koalice s komunisty.

Vyzýváme svobodně myslící osobnosti, kterým jsou liberální myšlenky blízké, aby podpořili vznik Evropského liberálního fóra (ELF), který chce být otevřeným prostorem pro platformy, proudy a osobnosti ve stranách, hnutích, ale i mimo ně. Obracíme se na všechny, kteří cítí - podobně jako my - že je nutné zvednout hlas. ELF je místem, kde můžeme společně převzít iniciativu a jasně říci občanům, kde stojíme.

Naším politickým cílem jsou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - nejpozději v roce 2006. Bez vážné diskuse a bez rehabilitace liberalismu ale není možné se pokusit o to, co mnozí z nás vnímají jako největší výzvu: vytvořit třetí sílu mezi socialisty a jejími spojenci na levici a xenofobní a nacionalistou pravicí. Liberálové vždy prosazovali hodnoty tolerance a plurality myšlení: ELF by chtěl být místem, kde při mnohosti našich identit nás bude spojovat víra v jednotu našeho postupu.

Zcela vážně zvažujeme postavení liberální kandidátky do Evropského parlamentu. Osobnosti, které náš postoj podporují, jsou připraveny na této kandidátce být. Obávají se ovšem, podobně jako my, tříštění sil. Obracíme se proto opět na kandidáty Evropských demokratů (ED) a Unie svobody-Demokratické unie (US-DEU), aby opět zvážili možnost společné - skutečné liberální kandidátky s doporučením jít do Evropské liberální frakce (ELDR). Přáli bychom si, aby na prvním místě stála nikoliv osobní ambice, ale cíl, kterým by měla být v nejbližších měsících utvoření společné liberální strany.

ELF je krokem k liberální straně. Cesta změny (CZ), Občanská demokratická aliance (ODA) a Liberální reformní strana (LiRA) se rozhodly postupovat společně. V koordinační radě, která již nyní čítá na 8 stran a hnutí, budeme prosazovat i nadále naše názory a hledat možnosti spolupráce. Jsme připraveni společně i nadále postupovat v tomto rámci do voleb krajských a senátních, které nás v příštím roce čekají.

Jiří LOBKOWICZ (CZ)
Jiřina NOVÁKOVÁ (ODA)
Milan HAMERSKÝ (LiRA)
V Praze dne 18. prosince 2003