Volby Home English

Nemilosrdný Klaus

27. 2. 2004 - mfD

Na objednávku mfD, napsal předseda LiRA text do přílohy mfD "Rok Klause."

Před nástupem do funkce i během prvních měsíců výkonu prezidentství se Václav Klaus vícekrát vyjádřil k udělování milostí. Například 18.12.2003 pro BBC uvedl: „…(milost) je totálně výjimečná věc, která se vymyká standardům demokratického uspořádání. Je to přežitek z doby feudální, kdy král mohl někoho dát i zavraždit i omilostnit.“

Prezident Gustav Husák uděloval průměrně 2000 milostí ročně, např. v roce 1987 to bylo 3207 milostí, v roce 1989 198 milostí. Prezident Václav Havel udělil od roku 1990 do konce roku 2002 1948 milostí, např. v roce 1994 407 a v roce 1997 63. V posledních čtyřech letech prezidentství V.Havla došlo na hrad 3 až 4 tisíce žádostí ročně. Dnes kancelář prezidenta uvádí 900 došlých žádostí. Prezident Václav Klaus udělil za prvních 12 měsíců svého mandátu 7 milostí.

Jsem toho názoru, že je to změna k horšímu. Není asi možné odlišit, nakolik Klaus rozhoduje s ohledem na veřejnou nepopulárnost udělování milostí, nakolik se chce v této věci odlišit od svého předchůdce a nakolik tento postoj pramení z jeho osobního názoru.

Samozřejmě neexistuje správný počet udělených milostí, existuje však podle mého názoru správný přístup k udělování milostí. Nutné je pochopit jejich smysl a roli. Nejsou přežitkem z feudalismu, nezpochybňují spravedlnost nalézanou soudy, neznehodnocují činnost justice a policie. Jsou projevem zdravého rozumu opírajícího se o dlouhou právní a společenskou tradici. Právo je někdy nepřiměřeně tvrdé, ve vzácných případech se rozchází s elementárním chápáním spravedlnosti. Široce sdílený názor, že je lepší neodsoudit vinného než potrestat nevinného, má svoji logickou obdobu i v případě milostí.

Udělování milostí je výsostným právem prezidenta a mělo by sním být nakládáno kompetentně, což se zatím neděje. Václav Klaus dává často na odiv, že je homo economicus. Zkusím to tedy říci v jeho terminologii - jen zřídka je minimum synonymem pro optimum.