Volby Home English

LN- Integrace visí ve vzduchu

24. 3. 2004 - Milan J. Hamerský, předseda LiRA


Miloš Čermák ve svém komentáři „Perpetum mobile (LN 18.3.) hodnotí snahu malých stran o spojení jako chybnou a odsouzenou k neúspěchu. Politika je dle něj „principiálně založena na střetu, nikoliv symbióze.“

Čermák se plete snad ve všem z čeho vychází, co předkládá jako fakta a co z nich dovozuje.
Především malé strany nejednají o spojení. Přes rok se informujeme o své činnosti a hledáme možnosti spolupráce k dílčím tématům. Prvním tématem byly aktivity stran před loňským referendem o vstupu ČR do EU. Od podzimu 2003 začala volná jednání k volbám do Evropského parlamentu. Postoj Jana Kasla a jeho strany zablokoval možnost společné kandidátky většiny stran Koordinanční rady. Problém jsme obešli a neproduktivní diskuze nahradili velmi úspěšným jednáním k senátním volbám. Místo v čele jednací skupiny přijal senátor Edvard Outrata. Jednání velmi pokročila a dnes je shoda na více než polovině obvodů, téměř jistě se dohodneme na více než dvou třetinách obvodů.

Čermák se neobtěžuje doložit svá tvrzení o neúspěchu fúzí či koalicí. Snadno by zjistil, že mnoho slučování uspělo, např. LDS (Liberálně demokratická strana) se včlenila do ODA před volbami v roce 1992, KDS (Křesťanskodemokratická strana) do ODS, do ČNR se dostala volební koalice LSU (Liberálně sociální unie). Čtyřkoalice úspěšně kandidovala ve dvou senátních a jedněch krajských volbách. Členové DEU se včlenili do US.

Otázka integrace dlouhodobě visí ve vzduchu. Na začátku našich jednání v březnu 2003 prezentoval svoji představu integrace Jan Kasl, všichni mohou vstoupit do jeho regionální strany Evropských demokratů. V prosinci 2003 představily LiRA-ODA-CZ projekt ELF – Evropské liberální fórum, které je nabídkou ke spolupráci liberálním stranám a nestranickým osobnostem. V minulých dnech se strany ELF a US-DEU dohodly, že budou do EP kandidovat pod novou značkou.To jsou fakta, ne smyšlenky.

Texty Miloše Čermáka jsou mnohdy velmi zajímavé a hodné pozornosti, tentokrát se však značně utnul.