Volby Home English

Liberálové proti grippenům

18. 5. 2004 - LiRA

Otevřený dopis členům vlády ČR
Rozvoj místo stíhaček

V minulých dnech proběhly médii informace, které znovu zpochybňují výhodnost nedávného rozhodnutí vlády pronajmout pro Armádu ČR grippeny. Od začátku považujeme toto rozhodnutí za chybné a způsob jakým k němu došlo za neprůhledný.

Vyzýváme vládu ČR (a především ministry za US-DEU), aby odstoupila od záměru zajistit pro českou armádu supersoniky. Tento záměr je nerozumný. Navrhujeme účinnější investici do naší bezpečnosti.

Obrana: Česká republika je obklopena spojenci z NATO a neutrálním Rakouskem, "klasická" agrese je na desetiletí vyloučena. Proti novým rizikům nás supersoniky neuchrání.

Spolupráce: Česká republika je součástí NATO, brzy se stane členem EU. Obě tato uskupení mnohokrát deklarovala zájem integrovat roztříštěné národní vojenské kapacity do větších celků.

Armáda: Nákup (leasing) supersoniků bude pro armádu další investiční položkou, která ubere peníze z míst kde se jich dlouhodobě nedostává. Obranu vzdušného prostoru dostatečně zajišťují L-159, naše armáda by se měla v souladu se strategií NATO specializovat v oblastech, kde vykazujeme největší přínos (chemici, zdravotníci, spojaři). Nekoncepčnost rozhodování dokazuje fakt, že výběrové řízení bylo zahájeno před schválením další z ambiciózních koncepcí reformy armády, tentokrát již určitě definitivní.

Korupce: Není překvapivé, že nad zakázkou takovýchto rozměrů se objevují nejrůznější podezření. Skryté i veřejné pokusy (vyjádření amerického ambasadora) o ovlivnění celé zakázky zpochybňují veřejně deklarované důvody nákupu stíhaček.

Skutečná rizika: Snižující se konkurenceschopnost naší ekonomiky, růst nezaměstnanosti a veřejných dluhů, podfinancovaná věda, výzkum a oblast vzdělání.

Veřejnost: Zemanova vláda se pokusila získat pro nákup grippenů souhlas Parlamentu. Díky hlasu opozičních poslanců a senátorů (mimo jiné všichni unionisté, dva senátoři a dva poslanci KDU-ČSL) napřed Senát a následně sněmovna tento pokus odmítla. Pokud vláda považuje důvody pro zajištění supersoniků za nezpochybnitelné, měla by znovu předstoupit před poslance a senátory a o rozumnosti svého záměru je přesvědčit.

My, níže podepsaní,
žádáme ministry vlády ČR, aby odmítli nepotřebné supersoniky a ušetřené prostředky (cca 1,5 mld. ročně) přesunuli na financování výzkumu, vývoje a vysokého školství.

V Praze dne 18.5.2004
Milan Hamerský, předseda LiRA
Petr Matějů, předseda ISEA
Jiřina Nováková, předsedkyně ODA
Jiří Lobkowicz, předseda CZ