Volby Home English

Ing. Jiří Sedlo na kandidátce = ZELENÁ pro MORAVU =

16. 8. 2004 - TZ LiRA

Ing. Jiří Sedlo, CSc. (42 let), předseda Svazu vinařů ČR
se rozhodl podpořit kandidátku Zelená pro Moravu. Bude na prvním místě za okres Břeclav.
Jiří Sedlo přispěje do programu tezemi k rozvoji vinařství a zemědělství v návaznosti na turistiku a zaměstnanost.


životopis JS
Pochází ze zemědělské rodiny a bydlí ve Velkých Bílovicích. Absolvoval SZTŠ ve Strážnici a VŠZ v Praze. Vědeckou aspiranturu absolvoval externě v letech 1989 – 1994 na VŠZ v Praze. V letech 1992 a 1993 byl celkem jeden rok na stáži ve Výzkumném ústavu ekologického zemědělství ve Švýcarsku. Od roku 1994 pracoval v Českomoravské vinohradnické a vinařské unii (nyní Svaz vinařů ČR) jako tajemník, v roce 2000 byl zvolen předsedou. V letech 1998 – 2002 byl členem představenstva Agrární komory ČR, nyní Okresní agrární komory Břeclav a místopředsedou Rady Vinařského fondu. Je autorem a spoluautorem více vinařských publikací, byl odpovědným řešitelem výzkumného úkolu MZe v rámci kterého přeložil řadu odborných předpisů ES do češtiny, přeložil několik odborných publikací z němčiny do češtiny.

Zastupuje vinařskou veřejnost ČR v AREV (Sdružení evropských vinařských regionů – www.arev.org) a v organizaci COPA-COGECA (odborná zemědělská organizace členských států EU – www.copa-cogeca.be ) je členem skupiny pro víno.

Je ženatý, má dvě děti.
Není a nikdy nebyl členem žádné politické strany.