Volby Home English

LíZA 2006-08

2. 2. 2005 - TZ LiRA

02.02.2005 TZ LiRA – představení volebního projektu pro volby v letech 2006-08

Představitelé LiRA na základě podrobného hodnocení výsledků volebního roku 2004 (Evropský parlament, kraje, senát) a programových cílů jednotlivých subjektů, připravili střednědobý politický projekt.
Volby prokázaly poptávku 10-12% veřejnosti po středové politice mimo velké čtyři strany (3-7% volí proti systému). Veřejnosti chybí věrohodný, programově (ideově) čitelný subjekt zaměřený na řešení současných i budoucích výzev. Hledá nové politické osobnosti nezatížené účastí na politice devadesátých let.

Projekt jsme pracovně nazvali „LíZA 2006-08“. Jeho základem je střednědobá spolupráce (volební, programová, organizační) tří blízkých, středových, politických pohledů, při zachování identity obou ideových proudů:
*liberálové, s akcentem na svobodu, vládu práva a otevřenost
*enviromentalisté, s akcentem na trvale udržitelný rozvoj a ochranu přírody
*odborníci/nestraníci, s akcentem na kompetenci a fakta při rozhodování


V posledních týdnech proběhlo mnoho jednání a konzultací na nejrůznějších fórech (např. Koordinační rada), kde jsme projekt představili potenciálním politickým partnerům. Jejich reakce byly vesměs vstřícné k další diskuzi.

První (neveřejné) kolo konzultací považujeme za uzavřené a předkládáme projekt veřejnosti k diskuzi.

LíZA 2006-08
LIBERÁLNÍ – ZELENÁ – ALTERNATIVA pro Českou republiku

Rámcové vymezení projektu
ideové
= partnerství liberálů, zelených a odborníků/osobností
generační
= politici 30-45 let, kteří nebyli v ODS ani v KSČM
časové I.
= 2006-2008 (PSP, komunál–statutární města, 2x senát a kraje)
stranické
= přirození partneři: CZ-LiRA-ODA-SOS-SZ-US/DEU-VPM, nabídka je otevřená i pro další subjekty
zahraniční
= partneři v Evropském parlamentu: Greens, ALDE (ELDR/EDS)
forma
= volební blok/jedna kandidátka pro všechny volby, v komunálních volbách i rozšířená o spojence
kroky
= 2005 - v září dohoda, v listopadu program, 2006 - do ledna ustavení subjektu, kandidátky

podpora osobností = např. senátoři KOD, exprezident Havel, krajští zastupitelé

programové teze:
*kultivace a ochrana krajiny přírodní i politické
*podpora občanské společnosti a neziskového sektoru
*sebevědomý postoj v EU, podpora jejího rozšiřování i prohlubování (euroústava)
*podpora reforem v oblasti vzdělání, vědy, penzí, zdravotnictví, sociální oblasti
*nekompromisní postoj k totalitním ideologiím
*prosazování rozvoje právního státu a společnosti bez korupce


Další kroky:
Program: 8.2., 8.3. a 26.3.2005 pořádáme programové konference: z nichž vzejde Liberální manifest deklarující společné hodnoty českých liberálů v roce 2005.
Spolupráce stran: požádáme jednotlivé politické subjekty, aby se k projektu LíZA 2006-08 vyjádřili na stranických sjezdech (např. ODA 19.2., US-DEU v březnu, SOS 2.4.)
Role současných politiků: projekt předložíme členům parlamentu a krajským zastupitelům k připomínkám

K projektu se vyjádřili:
Jiří Zlatuška, senátor: „Svoboda a vláda práva jako základní kameny liberálního pohledu na svět se dobře doplňují s důrazem na trvale udržitelný rozvoj a ochranu přírody jako na vnější podmínku skutečně svobodného rozvoje člověka. Svoboda v tomto pojetí není oddělitelná od odpovědnosti. Liberální zelená alternativa nabízí společnou platformu pro odpovědnou politickou vizi zaměřenou do budoucnosti České republiky jako součásti Evropské unie.“
Martin Mejstřík, senátor: „Ochrana životního prostředí pro mne byla důležitá už na gymnasiu. Pár let před tím jsme sledovali, pokud to v komunistickém ČSR šlo, grandiosní nástup Zelených v Německu. Držel jsem jim palce, nicméně už tehdy mi vadilo, že myšlenky trvale udržitelného rozvoje byly od počátku spojovány s „levým myšlením“. Pro mne byla svoboda a z ní vyplývající zodpovědnost za veškeré lidské konání vždy spojená s konservativním pojetím světa. V tomto případě je důležité, co český zelený – liberální- konservativní proud sbližuje a co naopak rozděluje. O tom by se asi měla vést diskuse.“
Jiří Löw, krajský zastupitel na JM: „Zelení jsou důležitým politickým prvkem, který si zaslouží být slyšen. Nemají však program pro všechny oblasti. Spolupráce s liberály tuto jejich slabost překonává k prospěchu veřejnosti.“

zkratky:
ALDE – frakce liberálů a demokratů v EP
CZ – Cesta změny
Greens – frakce zelených v Evropském parlamentu
KOD – Klub otevřené demokracie v senátu
LiRA – Liberální reformní strana
ODA – Občanská demokratická aliance
SOS – Strana pro otevřenou společnost
SZ – Strana zelených
US-DEU – Unie svobody – Demokratická unie
VPM – Volba pro město