Volby Home English

MÉDIA - Rovnost: Liberálové a zelení

11. 7. 2005 - pt

Tápání proevropské pravice
Rovnost 7.7.2005


PEČÍNKA: Politiků, kteří z ODS utíkali kvůli jejímu národovectví, klientelismu a nevlídnosti k ekologii a občanské společnosti, se našlo dost. Strany těchto odštěpenců zformovaly společné geny. Jejich internetové stránky se dnes předpisově modrají a žloutnou, aby zdůraznily příslušnost k liberálnímu proudu.

Programy hodně mluví o svobodném jedinci, morálce, brojí proti korupci a zpátečnickému, protievropskému nacionalismu. Všechny sází na občanskou společnost, regiony, vzdělané lidi, aktivitu zdola, občas je pochválí Václav Havel. A hlavně – pročpak asi - čím dál víc objevují téma životního prostředí.
ED sbírají podpisy proti zdražení MHD v Praze, US žádá více peněz pro neziskový sektor a její internetová prezentace zezelenala.

Brněnská Liberální reformní strana (LIRA) moc nemluví o svém propojení s Mladými konzervativci, mládežnickou přípravkou ODS, ale vystupuje proti přesunu brněnského nádraží a na zelené se doslova přisála.

Ovšem jejich solidární přístupy mají hranice. V programech všech těchto proevropských liberálů se především dočteme, že na kvalitní vzdělání by si občan měl připlatit, bude si ho pak víc vážit, stejně tak na jídlo v nemocnici, na „nadstandardní péči“ i léky. Zatím…

Problém ekonomiky, to je prý spíš byrokracie, úřednictvo, korupce, vysoké daně. A zahraniční politika? Vesměs přátelské poplácání Spojených států a NATO po ramenech bez větších výhrad.

Co na tyto pokusy o vytvoření další pravicové alternativy pomocí nazelenalých hesel, naroubovaných na neregulovaný trh, volič? Ani neoliberál, ani sociální liberál na špek zatím neskočil. Podnikaví individualisté ze středních a vyšších vrstev a ekonomičtí dravci jsou přitahováni konzervativně neoliberální ODS.

Její protievropské národovectví jim nevadí, protože dobře chápou jeho účelnost – protržní ODS se svým stabilním voličským jádrem, které vydělalo na privatizaci, chce nacionalismem a kritikou EU nabrat i nižšší vrstvy, když už jako pravicová strana nemůže masám nabídnout demagogii sociální.

A sociálně liberální intelektuálové, kteří by sem tam raději trhu nasadili ohlávku a svobodu chápou spíš jak příležitost pro soužití různých národů a životních stylů, hledí víc vlevo.

CZ, ODA a hradecká VPM tak mají jen pár desítek členů, LIRA asi 10, ED 400 a US prý 1500. Liberecká SOS, jejíž zelenání není na rozdíl od předchozích subjektů účelovým tahem, disponuje asi 150 členy.

Součet preferencí všech se točí kolem 2-3%, každá stranička však sdružuje několik neústupných osobností a některé se dělí na platformy. Zatím však pevně věří, že obrátí platnost zákonů gravitace a z obrovité temně modré planety i růžově zelené planetky utrhnou kus hmoty pro sebe a nenechají se jimi pohltit.

autor: Pavel Pečínka, politolog – člen SZ (Brno)

**************************************

Barevné mámení a proevropské politické strany
Rovnost 11.7.2005


TANZER: Brněnský politolog Pavel Pečínka ve svém příspěvku do Rovnosti s názvem "Tápání proevropské pravice" popisuje pomocí široké palety barev a jejich odstínů programovou soutěž "menších" politických stran o voličskou přízeň s "tmavěmodrou" ODS a "růžovozelenou" Stranou zelených.

Programy jednotlivých stran svým autorským štětcem paušálně natírá tu na modro, tu na žluto nebo na růžovo. Odhaluje zneužívání problémů životního prostředí těmito stranami pomocí, jak sám praví, nazelenalých hesel.

Mezi "proevropské pravicové" strany řadí autor vedle Unie svobody, Evropských demokratů, ODA a Volby pro město rovněž Liberální reformní stranu (LiRA/Liberálové ČR).

Autor jakoby odhaluje zatajené propojení členů LiRA a Mladých konzervativců – mládežnické organizace blízké ODS, které staví do protikladu s odmítavým stanoviskem LiRA k odsunu nádraží. Zde se asi sluší připomenout, že předseda LiRA Milan Hamerský své členství v Mladých konzervativcích zmínil například ve volebních novinách Zelené pro Moravu, což byla společná kandidátka LiRA a SZ, které je Pavel Pečínka, autor tohoto „skandálního odhalení“, členem. Je smutné, že si politolog Pečínka ani pozorně nepřečte volební a programový dokument vlastní politické strany.

Navzdory viditelnému úsilí se politologovi Pečínkovi těžko podaří zpochybnit věrohodnost negativního postoje LiRA k zamýšlenému projektu odsunu brněnského hlavního nádraží, neboť právě blízkost stanoviska LiRA a zelených umožnila jejich úspěšnou spolupráci ve volbách do zastupitelstva Jihomoravského kraje v loňském roce.

Politolog Pečínka praví, že LiRA se na zelené doslova "přisála". Ve skutečnosti LiRA předložila k diskuzi projekt společného postupu liberálů a zelených ve volbách, které nás čekají v příštím roce. Samozřejmě, že jakákoliv spolupráce je možná pouze v případě, že se najde dostatečný průnik programových cílů všech případných partnerů.

Nejde o barevné nálepkování druhých, ale o hledání onoho programového průniku a zejména osob, které by se na základě svých dlouhodobých postojů a zejména skutků mohly stát důvěryhodnými zastánci takového programu tak, jak je tomu například nyní v případě společných krajských zastupitelů Jiřího Löwa, Jany Drápalové a Mojmíra Vlašína.

autor: Vilém Tanzer – člen LiRA/LiberálovéČR