Volby Home English

Senátoři KOD podpořili „Libereckou výzvu“

16. 8. 2005 - ll

16.8.2005 – stanovisko LiRA/LiberálovéČR
= "Senátní výzva" - Senátoři KOD podpořili „Libereckou výzvu“
===========================================

Senátoři Klubu otevřené demokracie na žádost LiRA přijali usnesení:
„KOD sdružující senátory zvolené za šest menších politických stran vítá Libereckou výzvu (viz příloha). KOD vždy podporoval spolupráci jemu blízkých stran, ať již volební, např. při volbách do Evropského parlamentu v roce 2004, či pokusy o integraci mezi stranami. Podporou Liberecké výzvě chceme napomoci jednáním o spolupráci i v dalších regionech ČR.“

Jiří Zlatuška, senátor zvolený za LiRA/LiberálovéČR:
„Na výzvě je podstatné zejména její pozitivní programové vymezení. Považuji za důležitý pozitivní krok, že se k ní přidaly v podstatě všechny menší politické subjekty, které již léta hledají cestu ke spolupráci."

LiRA/LiberálovéČR vítá vstřícný postoj senátorů. Budeme usilovat i o podpůrná přihlášení se k Liberecké výzvě v dalších regionech ČR podobně, jako to udělali kolegové z Prahy. Na jižní Moravě jsme již naše partnery kontaktovali a čekáme na jejich reakce.

příloha:----------------------------
04.07.2005 Liberecká výzva

Níže uvedené programově si blízké strany jsou si vědomy odpovědnosti za budoucí směřování české politické scény a nutnosti rehabilitace její důvěryhodnosti, a proto chtějí společně spolupracovat na uchování a posílení liberálního programu.

Spojují nás programové priority :

*Proevpropské myšlení.
*Nižší přímé daně a přehlednější daňová soustava jako předpoklad zdravého podnikání.
*Podpora kvalitního vzdělání jako nejlepší investice do budoucnosti.
*Ochrana životního prostřední jako jeden ze základů ekonomické prosperity.
*Rozvoj občanské společnosti a neziskového sektoru jako součást kvalitní demokracie.
*Zásadní omezení korupce a byrokracie.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu i krajských zastupitelstev nás přesvědčily, že musíme překonávat vzájemnou roztříštěnost a osobní ambice jednotlivců. Jen tak budeme schopni úspěšně prosazovat námi nabízený volební program a ovlivnit politickou scénu.

Vyzýváme proto krajské orgány i centrální vedení níže uvedených liberálních stran k vytvoření společného volebního projektu v příštích parlamentních a komunální volbách. Naše výzva je otevřená všem stranám a hnutím, které se mohou ztotožnit s našimi programovými prioritami.

LiRA, SNK, ED, SZ, ODA, US-DEU, CZ, SOS