Volby Home English

MÉDIA -TZ: Královéhradecká výzva

31. 8. 2005 - ll

Tisková zpráva, Hradec Králové, 31.srpna 2005

Dnes, tj. 31.srpna 2005, v 10.00 hodin v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové slavnostně podepsaly a zveřejnily tzv. Královéhradeckou výzvu politické strany Královéhradeckého kraje SOS, VPM, ED a US-DEU. Výzva je reakcí na roztříštěnost liberálních pravicových a středových stran v ČR a nespokojenost nemalé části občanů ČR s politickou situací. Tato výzva se připojuje k již zveřejněné výzvě Liberecké a Pražské a apeluje na ostatní politické strany stejného politického zaměření aby se v budoucích volbách dohodly na společném postupu, protože je rozdělují pouze názvy, ale programy a cíle jsou shodné.

Královéhradeckou výzvu podepsali za SOS Ing. Pavel Rytíř, předseda KO a místop. strany, za VPM Ing. Josef Malíř, předseda strany a nám. primátora města HK, za ED Ing. Bohuslav Kabátek, místop. strany pro činnost organizací a za US-DEU předseda KO a člen republikového výboru Michael Jankovič.

Královéhradeckou výzvu podporují další organizace a sdružení jako například senátní Klub otevřené demokracie a jeho předsedkyně, senátorka Soňa Paukrtová nebo členové klubu, místopředseda Senátu ČR Eduard Outrata, senátor Petr Fejfar, Milan Hamerský, předseda LiRA/LiberálovéČR. Mezi hosty byli: bývalý děkan PdF UHK Vladimír Wolf, člen KO SOS, před. ED Jan Kasl a místop. US-DEU Ivo Ludvík.

Uvedené strany již také pojmenovaly některé programové priority, které jsou jim blízké:
·Proevpropské myšlení.
·Nižší přímé daně a přehlednější daňová soustava jako předpoklad zdravého podnikání.
·Podpora kvalitního vzdělání jako nejlepší investice do budoucnosti.
·Ochrana životního prostřední jako jeden ze základů ekonomické prosperity.
·Rozvoj občanské společnosti a neziskového sektoru jako součást kvalitní demokracie.
·Zásadní omezení korupce a byrokracie.
·Všestranná podpora rodin s dětmi, stabilní a spravedlivý důchodový systém.
·Zlepšení podmínek pro život a práci na venkově.

**************
související text:
Liberecká výzva má podporu LiRA/LiberálovéČR -zde-