Volby Home English

Brněnská výzva

20. 9. 2005 - LiRA/LiberálovéČR

TZ Liberální reformní strana - LiRA/LiberálovéČR

BRNĚNSKÁ VÝZVA – volební spolupráce

== 20.9.2005, Brno ====================

Níže uvedené, programově si blízké strany a osobnosti, jsou si vědomy odpovědnosti za budoucí směřování české politické scény a nutnosti rehabilitace její důvěryhodnosti, a proto chtějí společně spolupracovat na uchování a posílení liberálního a zeleného programu.

Spojují nás programové priority :

1) Proevpropské myšlení
2) Nižší přímé daně a přehlednější daňová soustava jako předpoklad zdravého podnikání
3) Podpora kvalitního vzdělání jako nejlepší investice do budoucnosti
4) Ochrana životního prostřední jako jeden ze základů ekonomické prosperity
5) Rozvoj občanské společnosti a neziskového sektoru jako součást kvalitní demokracie
6) Zásadní omezení korupce a byrokracie.


Výsledky voleb do Evropského parlamentu i krajských zastupitelstev nás přesvědčily, že musíme překonávat vzájemnou roztříštěnost a osobní ambice jednotlivců. Jen tak budeme schopni úspěšně prosazovat námi nabízený volební program a ovlivnit politickou scénu.

Vyzýváme proto krajské orgány i centrální vedení stran liberálních, nezávislých a zelených k vytvoření společného volebního projektu v příštích parlamentních a komunální volbách.
Naše výzva je otevřená těm, kteří se mohou ztotožnit s našimi programovými prioritami.

Občanům Brna nabídneme v komunálních volbách na podzim roku 2006 volební projekt „Brno2006“. Jeho cílem bude změnit k lepšímu poměry v druhém největším městě ČR.
Stejně tak jsme připraveni podpořit společný postup našich stran a hnutí ve volbách do Poslanecké sněmovny a Senátu.

Brněnskou výzvou se přidáváme k výzvám kolegů z Liberecka (4.7.), Prahy (11.8.), senátního Klubu otevřené demokracie (16.8.) a Královehradecka (31.8.).

podporující strany:
Liberální reformní strana, Občanská demokratická aliance, Cesta změny

podporující osobnosti:
Jiří Zlatuška (senátor), Jakub Patočka (šéfredaktor LtN), Dita Horová (expředsedkyně SZ Brno)