Volby Home English

Zrušení daní podporujeme

20. 10. 2005 - LiRA

20.10.05> TZ Liberální reformní strana - LiRA/Liberálové ČR
Zrušení daní: dědické, darovací, z převodu nemosvitostí -PODPORUJEME

======================================

LiRA/LiberálovéČR podporuje návrh ODS na zrušení tří daní.
Na těchto daních se v roce 2004 vybralo přibližně 10,4 miliardy korun, pouhé 1,44% všech daňových příjmů. Přitom je s tím spojená náročná administrativa.

Na dani dědické vybral loni stát zhruba 100 miliónů korun, na dani darovací pak něco málo přes 800 miliónů a na dani z převodu nemovitosti zbylých 9,46 miliardy.

Ve volebním programu 2002 LiRA podporovala zrušení dědické a darovací daně.