Volby Home English

Spolupráce liberálů: ČR + Nizozemí

1. 11. 2005 - lira

Zpráva z kongresu JONGE DEMOCRATEN

Ve dnech 29.-30.10. se v Haagu uskutečnil výroční kongres Jonge Democraten (mládežnické organize holandské vládní liberální strany D66). Celého, velmi intenzivního, dvoudenního programu se zúčastnil Vilém Tanzer, zástupce LiRA/LiberálovéČR.

Bělorusko
1) Zástupce LiRA/LiberálovéČR Vilém Tanzer se setkal s Thomasem Kibasim, zástupcem YLBS (Young Liberal Democrats and Students, mládežnická organizace Liberalních Demokratů z VB) a vrcholným představitelem LYMEC. Informovali se navzájem o prioritách mladých evropských liberálů:
>na všech fórech nadnést otázku diktatury v Bělorusku;
>formulovat vlastní stanovisko k politice vůči Bělorusku;
>vyžadovat od všech relevantních evropských i národních institucí jasný postoj a závazek aktivit na podporu demokracie v Bělorusku;
>odstranění diktatury v Bělorusku se musí stát jednou z hlavních priorit zahraniční politiky EU i členských států.

Vzdělání jako priorita EU
2) Zástupce LiRA/LiberálovéČR Vilém Tanzer se setkal s šéfem poslanecké frakce D66 Borisem Dittrichem. Krátce společně zhodnotili kongres ELDR, který se minulý měsíc konal v Bratislavě a společně se shodli, že by se podpora vzdělání, vědy a výzkumu, jako priorita většiny evropských liberálů, měla významněji projevit ve změnách připravovaného rozpočtu EU na další období.

Přejeme Venstree mnoho uspěchů v komunálních volbách!
3) Zástupci D66, zástupce LiRA a představitelka dánské Venstree si na společném mini-workshopu vzájemně předali zkušenosti týkající kampaně pro volby do místních zastupitelstev.

Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
4) Zástupce LiRA/LiberálovéČR se setkal s poradcem Carli Del Ponteové, hlavní žalobkyně Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY). Jednalo se o spolupráci Chorvatska a s tribunálem v otázce zatčení generála Anteho Gotoviny.

Komunální volby
5) Zástupce LiRA/LiberálovéČR dohodl s představiteli Jonge Democraten na uspořádání pracovních setkání před komunálními kampaněmi v obou zemích. Zároveň byla dohodnuta možnost účasti zástupce na LiRA na konkrétních projektech JD.

Brno a Haag jsou města srovnatelná co se týče populace, hospodářského a administrativního významu ve své zemi a zároveň řeší některé společné problémy jako bezpečnost, rozvoj základního stupně vzdělání, doprava apod. Vzájemná spolupráce LiRA a D66 by měla oběma stranám přinést informace a zkušenosti uplatnitelné pro zlepšení služeb občanům.