Volby Home English

česká BBC: Eutanázie

9. 12. 2005 - bbc

BBC 9.12.2005 Svět o šesté
Eutanázie

Milan Hamerský, právník, předseda Liberální reformní strany

Václav Moravec: Pane Hamerský, jak na vás působí argumentace náboženských institucí, přesvědčují vás, že legalizace eutanázie je nepřípustným a nemorálním aktem.

MH:
Nemyslím si to, já jejich pozici chápu, rozumím ji. Jsme křesťanská kultura a proto tyto postoje jsou pochopitelné. Mé základní argumenty pro eutanázii, kterou trestní kodex nezavádí, pouze ji odlišuje od vražd a zabití. Já bych byl proto, abychom měli přímo holandský zákon, který přímo vymezí pravidla eutanázie. Mám dva základní argumenty, za prvé, eutanázie tak jako tak (i při rozlišování pasivní a aktivní) se u nás provádějí, odhady ze srovnatelně velkého Holandská hovoří řádově o pěti tisících případech ročně, dnes tento stav není právně upraven.

VM: Dovolte, abych vstoupil do vaší řeči, máte vy osobně nějakou pochybnost kolem eutanázie i když jste jejím zastáncem.

MH:
I když jsem zastáncem eutanázie, tak nejsem proto, aby byla často užívaná. Jsem zastánce toho, aby druhý člověk kterého respektuji, který má své názory a své pohnutky, si mohl tuto cestu vybrat. Já nevím zda bych ji zvolil či ne. Součástí naší kultury není pouze křesťanství, ale i antika, která tyto věci hodně řešila a myslím si, že důstojně odejít ze života je také součástí naší kultury. Já jsem zastáncem toho, aby zde byly pravidla, a zneužití bych se nebál.

Argumentace profesora katolické fakulty UK proti eutanázii (především tlaky rodiny).

MH:
Já si myslím, že člověk nepatří společnosti, nepatří státu, zodpovídá za sebe, musí si svůj život odžít a to že na něj jsou vyvíjeny společenské tlaky v nejrůznějších otázkách, to si člověk musí vyřešit.
Myslím si, že tato diskuze je pro nás velmi užitečná, protože stáří, nemoc, bolest není nic co nás v životě nepotká, čemu se lze vyhnout. Lidé se zamýšlí nad tím, máme situaci kdy lidé podepisují reverzy, že po jejich smrti mohou být jejich orgány dány k transplantacím. Jsou to otázky vážné, ale já si myslím, že k životu patří.
Úvaha, že budu bezvládný, nemocný a budu zatěžovat společnost, své příbuzné, a jak se k té věci postavím je podle mě legitimní, a to že část lidí se rozhodne jít cestou zkrácení své bolesti, svého utrpení, to já musím respektovat. Nechci kriminalizovat lidi, kteří umírajícím pomohou.